پرورش شترمرغ

.

پرورش شترمرغ

پرورش شترمرغ و تجهیزات و تاسیسات مزارع پرورش شترمرغ یکی از مهم ترین مسائل این حرفه میباشد. در مزارع پرورش

شترمرغ وجود ، ساختمان ها ، تاسیسات و تجهیزات مناسب با توجه به نحوه پرورش باعث افزایش راندمان بهبود تولیدات

و کاهش تلفات میگردد. لازم است ساختمان ها تاسیسات و تجهیزات با توجه به نوع سیستم پرورشی و همچنین شرایط آب

و هوایی هر منطقه و با توجه به دسترسی به مصالح و امکانات در هر منطقه طراحی و مورد بهره برداری قرار گیرد.

.

جهت نگارش طرح توجیهی و یا طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزارع پرورش شترمرغ

با واحد پشتیبانی تماس گرفته و یا از منوی سایت به بخش مورد نظر مراجعه نمایید

مهندس محمد سراهنگ

۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ 150 قطعه ای
طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۵۰ قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

در این قسمت سعی شده تا نکاتی را که در خصوص احداث و بهره برداری از مزارع نیاز است عنوان گردد.

انواع مزارع پرورشی شترمرغ

با توجه به سیستم های پرورشی که پرورش دهندگان در مزازع اجرا میکنند لازم است در تاسیس

ساختمان ها پارامترهایی با توجه به نحوه مدیریت گله از نظر بهداشتی و پرورشی در نظر گرفته شود.

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۳۰۰ قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

  • مزارع پرواری تک سنی

در این مزارع با توجه به این که در یک مرحله جوجه ریزی صورت می پذیرد و سن گله یکسان است میزان زمین مورد نیاز کمتراز

مزارع پرواری چند سنی است . در این مزارع فاصله بین سالن ها به حداقل کاهش می یابد و جوجه ها می توانند از تولد تا پایان

سن سه ماهگی در یک سالن نگهداری شوند و پس از آن به قسمت پروار بندی از سن سه ماهگی تاپایان دوره پروار انتقال یابند.

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۵۰۰ قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

  • مزارع پرواری چندسنی

مزارع پرواری چند سنی با امکان جوجه ریزی در دفعات طراحی میگردند . در این مزارع

ساختمان و تاسیسات پرندگان پرورشی به سه بخش تقسیم میشوند:

.

  • سالن جوجه از صفر تا یک ماهگی
  • سالن پرورش از سن یک تا سه ماهگی
  • تاسیسات پروار بندی از سه ماهگی تا سن کشتار

.

برای جلوگیری از انتقال بیماری ها با توجه به وجود سنین مختلف جوجه در مزرعه باید فواصل بین این تاسیسات به دقت رعایت گردد.

.

پرورش شترمرغ

  • مزارع مولد

هدف از تاسی سمزارع مولد تولید و فروش جوجه یک روزه تا یک ماهه به مزارع پرواری است.  در این مزارع جوجه های

تولید شده جهت پرواربندی نگهداری نمی شوند. ساختمان ها و تاسیسات پرورشی این مزارع عبارت است از:

.

  • تاسیسات پرورشی مولدین
  • ساختمان جوجه کشی
  • سالن پرورش جوجه از زمان هیچ تا پایان سن یک ماهگی

.

در این مزارع لازم است تا فواصل مشخصی بین هریک از ساختمان ها وجود داشته باشد ، تا امکان انتقال آلودگی به حداقل کاهش یابد.

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

.

پرورش شتر مرغ

  • مزارع توام (مولد به همراه گله پروری)

مزارع توام با هدف تولید جوجه و پرورش تعداد مشخصی از جوجه های تولیدی (حدود ۶۵ درصد) و فروش مابقی جوجه تولید

(۳۵ درصد) طراحی میگردند.حساسیت انتقال الودگی و درگیری با بیماری هایی که همه گیر هستند در این مزارع بیشتر است

و لازم است تا نحوه جا نمایی و رعایت فواصل ساختمان ها و تاسیسات با دقت صورت گیرد.

ساختمان ها و تاسیسات این مزارع شامل:

 تاسیسات مولدین، جوجه کشی، سالن پرورش جوجه از صفر تا یک ماهگی،سالن پرورش از یک تا سه

ماهگی و تاسیسات پرورشی از سن سه ماهگی تا زمان کشتار می باشد. در مزارع توام نیاز است سالن

پرورش جوجه تا یک ماهگی از سالن پرورش از سن یک تا سه ماهگی جدا در نظر گرفته شود. در این

صورت ضمن کاهش استرس امکان کنترل و پیشگیری بیماری ها و نیز ایجاد شرایط گرمایش و تهویه

و…  برای جوجه ها بهتر فراهم می گردد.

 محل قرار گرفتن ساختمان جوجه کشی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. عدم استقرار هر نوع مزرعه

پرورش طیور در اطراف ساختمان جوجه کشی و فاصله مناسب از گله های مولد بایستی رعایت گردد.

 طرح ساختمان جوجه کشی( حداقل فاصله از سایر تاسیسات ۳۰ متر در داخل مزرعه) به بودجه و عقاید

شخصی وابسته است. سوال در هنگام طراحی ساختمان با توجه به مسائل مالی این است که نیازهای

مزرعه  در حال حاضر چیست و انتظار می‌رود که در آینده چه هدفی دنبال شود.

.

پرورش شتر مرغ

 جوجه کشی باید دارای سیستم گردش درونی خوبی باشد. مناطق مرتبط با تخم دور از محل‌های آلوده

مرتبط با جوجه قرار می گیرند.در صورت امکان اتاق خواب به اندازه کافی بزرگ و مناسب هدف در

نظر گرفته شوند و در ابتدا باید طوری طراحی شوند که بتوان به راحتی و با کمترین هزینه آنها را گسترش

داد.

تخم ها باید از یک سمت به جوجه کشی وارد شوند و جوجه ها از طرف دیگر خارج شوند ورود و خروج

به صورت جریانی خطی در ساختمان صورت می گیرد. اتاق های مهمی که در جوجه کشی وجود دارند

در نقشه فرضی در شکل ۶- ۵- و ۶- ۶ نشان داده شده اند.

ابتدا باید تخم ها وارد اتاقی شوند که مخصوص دریافت تخم ها طراحی شده است.تا به کارکنان جوجه کشی

تحویل داده شوند. هرگز با لباسهایی که معمولاً برای کار با پرنده ها و جوجه ها می پوشید در محل جوجه

کشی کار نکنید. اگر فضا و بودجه اجازه می دهد اتاق نگهداری تخم( انبار تخم) برای ذخیره سازی تخم در

پرورش شترمرغ

نظر گرفته شود. اندازه این اتاقها با توجه به نیاز کنونی و آتی جوجه کشی خواهد بود. اگر دستگاه جوجه کشی

به ظرفیت ۱۰۰۰ تخم است باید مطمئن شوید که می توانید حداقل یک پنجم آن یعنی ۲۰۰ تخم را در

به ظرفیت ۱۰۰۰ تخم است باید مطمئن شوید که می توانید حداقل یک پنجم آن یعنی ۲۰۰ تخم را در

اتاق ذخیره نگهداری کنید. بهداشت تخم بسیار مهم است و اتاق ضدعفونی/ دود دهی، چه جدا باشد چه در

همان اتاق ذخیره سازی تخم، باید مجهز به سیستم خروجی هوا بوده تا بخار مسموم کننده را انتقال دهد.

 در ساختمان جوجه کشی باید اتاق هچری  جدا از اتاق ستر باشد. معمولا اگر تخم ها یک بار در هفته در

دستگاه جوجه کشی قرار می گیرند یک اتاق هچری  کفایت می کند.

 اتاق هچری  باید توسط راهرویی به سالن ورودی ساختمان ارتباط داشته باشد. هنگام بیرون آمدن جوجه

ها از تخم ،داشتن فضایی داخل اتاق یا اتاق جداگانه بسیار مفید است است تا قبل از انتقال جوجه ها به محل

پرورش، اقدامات لازم بر روی جوجه ها اعمال گردد. 

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۷۵۰ قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

 جوجه کشی مکانی آلوده است و باید اتاق شستشوی تجهیزات در نظر گرفته شود.فضای دیگری هم لازم

است تا سبد ها و چرخ های جوجه کشی( راک ها) را قبل و بعد از شستن در آنجا قرار داد. این اتاق نیاز به

آب، سینک ظرفشویی و محل خشک کردن، دارد با توجه به ظرفیت احتیاج به اتاق های جداگانه برای

ژنراتور برق و دستگاه های تصفیه آب دارید.

 تمام کارکنان قبل از وارد شدن به اتاق های جوجه کشی باید دوش بگیرند. بنابراین برای چنین امکاناتی

باید فضای کافی در نظر گرفته شود. در نهایت اگر خواستید عملیات جوجه کشی را به بازدید کننده ها نشان

دهید، بهتر است ورودی مجزا با سالن شیشه‌ای داشته باشید که بدون آلوده ساختن محل جوجه کشی این

کار صورت گیرد.

.

نکاتی که در ساخت سالن جوجه کشی باید رعایت شود:

 وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ساختمان جوجه کشی باید قابل تمیز کردن و شستشو با فشار آب زیاد

باشند.

 کف سالن جوجه کشی باید فاقد درز و یا برآمدگی باشد. به خصوص محل ورودی درها باید فاقد برامدگی

باشد تا راک ها به راحتی عبور نموده و از تکان های شدید ممانعت به عمل آید.

 تمامی اتاق ها باید دارای کانال زهکشی باشند.

توجه به اندازه درب ها و راهرو ها برای حرکت راک ها باید مد نظر قرار گیرد.

 کف و دیوار های اتاق تا سقف باید قابل ضدعفونی باشد و بهتر است از کاشی و سرامیک یا سنگ استفاده نمود.

 توجه به کف سازی و ایجاد شیب مناسب سالن در جهت زهکشی ها.

.

ساختمان های پرورشی 

مشخصات سالن پرورش جوجه( تولد تا یک ماهگی)

جوجه ها پس از تولد به این سالن منتقل می‌شوند و به مدت ۳۰ روز در این محل نگهداری می شوند تا پس

از جذب کیسه زرده و واکسیناسیون  به جایگاه جوجه های یک تا  سه ماهه انتقال یابند.

 اندازه هر پن در این سالن پرورش حدود دو متر در چهار متر است و فضای نگهداری برای ۳۰ قطعه

جوجه را فراهم می کند.

توجه داشته باشید یک متر مربع فضا برای پرورش چهار قطعه جوجه کافی است و اگر قصد دارید پن ها

را بزرگتر در نظر بگیرید ابعاد را طوری انتخاب نمایید که فضا برای پرورش حداکثر ۵۰ قطعه جوجه

شتر مرغ با رعایت حداکثر ۴ جوجه در هر مترمربع فراهم گردد. بیشتر از ۵۰ قطعه جوجه در هر پن 

توصیه نمی گردد. هرچه تعداد جوجه ها درپن  کمتر باشد امکان کنترل جوجه ها و شناسایی مشکلات بهتر

فراهم می گردد و خطر گسترش بیماری ها نیز کمتر است. در مناطق سردسیر توصیه می شود فضای

انتخابی برای هر پرنده کمی بیشتر در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است به دلیل شرایط جوی، جوجه ها

اجبارا  مدت زمان بیشتری را در سالن سپری نماید و شرایط برای انتقال جوجه ها در روز به گردشگاه یا

فضای آزاد فراهم نگردد. در این مناطق بهتر است پن ها از طول بیشتری نسبت به عرض برخوردار باشند

تا شرایط برای دویدن و گردش جوجه ها فراهم گردد.

.

پرورش شترمرغ

 کف سالن بتن انتخاب شود تا شرایط برای ضدعفونی و شعله گرفتن فراهم شود. ارتفاع جداکننده هر پن 

کوتاه و حداکثر ۳۰ سانتیمتر کافی است. این امر برای گردش و تهویه هوا بسیار حائز اهمیت بوده و برای

جوجه نیز آرامش بیشتری را فراهم  می نماید( خود را حبس احساس نمی کند).از طرفی صرف هزینه نیز

کمتراست. در یک طرف سالن، راهرو به عرض یک و نیم تا تا دو متر در نظر گرفته شود تا امکان

دسترسی به هر پن  بهتر فراهم گردد. در انتهای سالن یک اتاق برای نگهداری خوراک و یک اتاق نیز

برای نگهداری تجهیزات درنظر بگیرید. حوضچه ضدعفونی در مدخل ورودی درب  سالن فراموش نشود.

سالن پرورش جوجه باید نور طبیعی کافی داشته باشد. پنجره ها برای تهویه طبیعی در ارتفاع یک متری

قرار گیرند. حتما برای  پنجره ها توری مناسب  به منظور جلوگیری از ورود حشرات  درنظر گرفته

شود. پنجره ها درطرف سالن قرار می‌گیرند. بسته به ابعاد سالن در انتهای سالن ۱ یا ۲ فن تهویه( محاسبه

شده بر اساس طول و عرض سالن و نیز حداکثر تراکم جوجه در سالن) با قدرت مناسب  قرار گیرد.ارتفاع

فن های تهویه از کف سالن یک متر در نظر گرفته شود. در صورت لزوم  و در روز  و یا شب های گرم

تابستان   می‌توانید  پنجره ها را باز نموده و فن ها را روشن نمایید  تااکسیژن و هوای تازه دراختیار جوجه

ها قرار گیرد.

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۵۰۰ قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

 برای ماکیان حداقل و حداکثر سرعت تهویه در اتاق پرورشی به ترتیب یک و نیم و شش متر مکعب در

ساعت به ازای  هر کیلوگرم وزن زنده است. از این ارقام نیز می توان برای جوجه شترمرغ ها استفاده

کرد. بنابراین اگر در یک اتاق پرورش جوجه ،۱۰۰ جوجه شترمرغ  با میانگین وزن ۵ کیلوگرم نگهداری

می‌شوند در نتیجه حداقل هوای دریافتی در ساختمان می بایست ۷۵۰m/hour  باشد. یک اتاق نگهداری

برای ۵۰ پرنده به میانگین ۲۰ کیلوگرم به ۱۵۰۰m/hoar هوای تازه نیاز دارد.

 چگونگی چرخش هوا در داخل ساختمان هم از نظر حفظ یک محیط تازه و هم از نظر حفظ درجه حرارت

مناسب سالن برای جوجه ها بسیار مهم است. راه های ورودی هوا باید، هوای تازه را به سمت نیمه بالایی

سالن هدایت کند و فن ها باید هوا خروجی را از همین قسمت خارج کنند.

 حرکت هوا در طول خط سقف باعث ترکیب هوا با هوای بدنه اتاق می شود بدون این که هوای خنک و

پرورش شترمرغ

هوای گرم مستقیماً با هم مخلوط شوند، که در نتیجه از بروز کوران( مکش) جلوگیری می گردد. اگر

دریچه های ورودی هوا به نحوی تعبیه شده اند که هوای تازه به طور مستقیم با هوای اتاق ترکیب میشود،

منجر به کاهش مداوم درجه حرارت قسمت اعظم هوای اتاق می گردد که می تواند سبب میعان روی

دیوارها و کف شود و یک محیط هوایی ناهمگن گرم و سرد در نقاط مختلف سالن ایجاد کند.

 برخی از سالن های پرورش طیور از  تهویه طبیعی برای حفظ کیفیت هوا استفاده می‌کنند. در بالای سقف

شیبدار یک دریچه پهن  و درپوش دار وجود دارد و هوای تازه از دریچه‌های کنار دیوار و نهایتاً کنج

دیوارها وارد سالن می شود. هوای گرم تولیدی

توسط تأسیسات گرمایشی و پرندگان در داخل سالن از طریق سـقف خـارج مـی شـود و بـه

وسیلهی هوای وارد شده از کناره ها جایگزین میگردد. عایقبنـدی دیوارهـای سـاختمان و

سقف در کاهش هزینه گرما و جلوگیری از تـاثیر شـرایط جـوی بـر محـیط پرورشـی مهـم

پرورش شترمرغ

میباشد. سقفهایی که عایق بندی نامناسبی دارند نه تنها گرما را هدر می دهنـد بلکـه سـبب

حالت میعان میشوند که نتیجتاً آب از سقف بر روی پرندگان چکه خواهد کرد

در مناطق گرم یا در ماههای گرم تابستان می توانید جوجهها را در سـاعات گـرم روز بـه

داخل منتقل نموده و با نصب چند کولر آبی در عرض (در انتهای مخـالف فـن هـای تهویـه )

سالن را خنک نموده و از استرس گرمایی بکاهید . جوجه ها د ر استرس گرمـایی کـم اشـتها

شده و از رشد کمتری برخوردارند و شرایط بـرای بـروز بیمـاری هـا نیـز فـراهم مـی گـردد

همچنین می توانید طول سالن (بیرون سالن ) را با حصیر یـا برزنـت پوشـانده و بـرای کـاهش

نفوذ گرما و اشعه خورشید از شیشه ها و پنجره ها در فصل تابستان از آن استفاده نمائیـد . در

زمستان نیـز بـرای جلـوگیری از

نفوذ سرما در شب موثر است

پرورش شترمرغ

سیستم گرمایش از کف برای سالن پرورش جوجه (تولد تا ۱ مـاهگی ) بخـصوص بـرای

فصول سرد سال ضروری است . فقط داخل پنها به ایـن سیـستم مجهـز شـود و حتـی بـرای

صرفه جوئی در هزینه ها مـی توانیـد قـسمتی از پـن را بـه ایـن امـر اختـصاص دهیـد . سیـستم

گرمایش از کف محیطی مطلوب را برای جوجه ها فراهم نموده و مانع از سـرد شـدن ناحیـه

شکمی جوجه می گردد. سرد شدن ناحیه شکم جوجه با عـث تـاخیر در جـذب کیـسه زرده،

اختلال در سیستم گوارشی و سلب آرامش جوجه می گردد. توجه داشته باشـید کـه سیـستم

گرمایش از کف نباید بعنوان منبع حرارتی برای گرم کردن سالن در نظر گرفته شود . دیـده

شده که از این سیستم با هدف گرم نمودن سالن استفاده شده ، کف سالن بیش از حد گـرم

شده و در نتیجه جوجه هـا بـیش از حـد احـساس گرمـا نمـوده کـه در ایـن صـورت جوجـه

دهیدراته شده و آرامش خود را از دست می دهد و از خوردن آب وغذا دست میکشد.

بـتن کف فقط باید سرد نباشد و وقتی با دست کف سالن را لمس میکنید احساس سرما ننمائیـد

لذا نباید گرم و داغ باشد . بنابراین علاوه بر گرمـایش از کـف، بایـد منبـع حرارتـی مطمـئن

هیتر یا فن جت برای گرم نمودن سالن نیز در نظر بگیرید

.

جهت نگارش طرح توجیهی و یا طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزارع پرورش شترمرغ

با واحد پشتیبانی تماس گرفته و یا از منوی سایت به بخش مورد نظر مراجعه نمایید

مهندس محمد سراهنگ

۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶

.

پرورش شترمرغ

اگر امکان استفاده از سیستم گرماش از کف برای شما میسر نیست، باید یـک مـانع بـین

بتن و شکم جوجه بعنوان عایق در نظر بگیرید . از حصیر پلاسـتیکی، خـاک تمیـز معمـولی،

پهن گاو (با احتیاط و رعایت شرایط بهداشتی ) که بر روی آن حـصیر پلاسـتیکی قـرار داده

شده می توانید استفاده نمائید . میتوانید یک خوابگاه در یک قسمت سالن در نظـر گرفتـه و

در هنگام شب جوجه ها را برای استراحت به داخل آن منتقل نمائید . کف خوابگاه با چـوب

یا کاه (قطعات بلند کاه ) یا حصیر آهنی از بتن فاصله گرفته و بر روی آن حـصیر پلاسـتیکی

و یا موکت (بدون کرک و مو) و یا هر کفپوش مناسب دیگـری قـرار دهیـد . در بـالای سـر

جوجه ها نیز لامپ حرا رتی قرار گیرد. لامپ های حرارتی در هر پن، بسته بـه تعـداد جوجـه ،

پرورش شترمرغ

یک یا چند عدد لازم است . برای هـر لامـپ حرارتـی حـدود ۱۲ تـا ۱۵ جوجـه (بـا در نظـر

گرفتن سن) کافی است . برای کاهش نفوذ گرما و سرما توصیه میشود دیوارهای اصلی و

سقف عایقبندی شـوند . در صـورت اسـتفاده از مـادر مـصنوعی (لامـپ حرارتـی، بخـاری،

رادیاتور با آب گـرم و …) دمـای سـالن پـرورش جوجـه در حـدود ۲۵ درجـه سـانتی گـراد

نگهداری شود . ارتفاع مادر مصنوعی باید طوری تنظـیم شـود کـه در ارتفـاع قـد جوجـه هـا

حدود ۳۰ درجه سانتی گراد حرارت مهیا نماید . اگر مادر مصنوعی بیش از حـد پـایین باشـد

جوجه ها پراکنده شده و از منبع حرارتی فاصله مـی گیرنـد و اگـر بـیش از انـدازه بـالا باشـد

 جوجه ها بر روی هم انباشته شده و امکان خفگی آنان وجود دارد

طول گردشگاه را ۱۰ تا ۱۵ متر در نظر بگیرید و کف آن را بتن نمائید

بدیهی است طرح هـای فراوانـی بـر اسـاس ظرفیـت تولیـدی مزرعـه، شـرایط اقتـصادی

سرمایه گـذار و شـرایط آب و هـوایی منطقـه امکـان پـذیر اسـت.

.

طرح توجیهی پرروش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۲۰۰۰ قطعه ای

.

سالن پرورش جوجه از یک تا ۳ ماهگی

همانطور که قبلاً توضیح داده شـد در مـزارع تـوام ( پـرورش مولـدین + پرواربنـدی ) و

مزارع پرواری چند سنی ، تفکیک سالن پرورش جوجه تـا یـک مـاهگی، از سـالن پـرورش

یک ماهگی تا سه مـاهگی ، امـری ضـروری اسـت . ولـی در مراکـز پرواربنـدی تـک سـنی

تفکیک این دو سالن ضروری نیست و جوجه ها میتوانند از ابتدای پـرورش در یـک سـالن

واحد قرار بگیرند

بنابراین مشخصات این سال ن برای پرواربندان تک سنی، بمنظور پرورش جوجـه از سـن

تولد تا سه ماهگی اسـت و بـرای پـرورش دهنـدگان مولـد (تـوام ) و پرواربنـدی چنـد سـنی،

میتواند با هدف پرورش جوجه از سن یک ماهگی تا سه ماهگی مورد استفاده قرار بگیرد

مشخصات فنی و بهداشتی این سالن مانند سالن تولد تا سه ماهگی) است. نکـات زیـر در

تاسیس این سالن باید مد نظرقرار بگیرد

پرورش شترمرغ

– فضای لازم برای هر جوجه در داخل سالن یک مترمربع در نظر گرفته شود

– ارتفاع دیوارهای جداکننده در حدود ۸۰ سانتی متر در نظر گرفته شود . استفاده از نرده های

آهنی بعنوان جداکننده دارای معایب و مز ایایی میباشد که در مجمـوع بهتـر اسـت اسـتفاده

گـردد. زیـرا امکـان تهویـه بهتـری را در سـالن بهنگـام اسـتفاده از تجهیـزات تهویـه فـراهم

مینماید. در اینصورت می توانید ارتفاع نرده ها را در حدود یک متر یا بیشتر انتخاب نمائید

برای حصول نتیجه بهتر می توانید تا ارتفاع ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر از کـف، از آجـر یـا بلـوک بعنـوان

دیوار استفاده نموه و سپس بر روی آن نرده قرار دهید. کف سالن نیز بتنریزی شود

– سالن مجهز به سیستم تهویه و منبع حرارتی گردد. استفاده از حرارت زیرزمینی الزامی نیست

سالن دارای اتاق تجهیزات، انبار دان، اتاق تاسیسات و سرویس بهداشتی باشد

– سالن می تواند یکطرفه و یا دو طرفه احداث شده و گردشـگاه نیـز بـرای پـرورش در ایـن

سن کاملاً ضروری است

پرورش شترمرغ

– در گردشگاه احداث سایبان کاملاً ضروری بوده و بهتر اسـت در انتهـای گردشـگاه قـرار

گیرد. کف گردشگاه می تواند خاک معمولی باشد . البته عقایـد در ایـن خـصوص متفـاوت

بوده و بر اساس شرایط آب و هوایی و مسائل بهداشتی، بستر مناسب انتخاب میگردد

– فضای لازم برای هر جوجه در گردشگاه حدود ۵ تا ۱۰ مترمربع در نظر گرفته شـود . البتـه

هرچه فضای بیشتری در اختیار پرندگان قرار گیرد، بهتر است

.

تاسیسات پرواربندی(از سه ماهگی تا سن کشتار)

در تاسیسات پرورابندی نیاز به فضای مسقف به صورت کـاملاً بـسته نبـوده و از سـایبان

جهت جلوگیری از اثرات غیرمساعد عوامل محیطی استفاده میگرد

در این سن پرنده بیشتر وقت خود را در گردشگاه به سر می برد

رعایت فضای مناسب برای پرنـدگان پـرواری از اهمیـت ویـژه ای بـرای رشـد مطلـوب

پرنده، کاهش جراحات و آسیب د یدگی پرندگان برخـوردار اسـت . توصـیه بـرای حـداقل

تعداد پرورای در یک پن ۵۰ قطعه و حداکثر ۱۰۰ قطعه پرنده می باشد. ولی تجربیات مولفین

نشان می دهد که در سیستم بسته پرورشی تراکم ۲۵ قطعه پرنـده تـاثیر بـه سـزایی در کـاهش

مشکلات پرورابندی داشته و رشد پرندگان نیز بهبود چشمگیری مییابد.  بستر قسمت سایبان باید از خاک

پوشیده شده باشد و نیاز به کف سازی به حداقل مـی رسـد

ولی لازم است که بستر یکنواخت و مسطح باشد

پرورش شترمرغ

  پن های کنار یکدیگر در بخش زیر سایبان می توانند با مصالحی همچون آجـر و سـیمان

و یا با استفاده از تـوری از یکدیگرجـدا شـوند . در بخـش گردشـگاه مـی تـوان از فـنس بـه

تنهایی، فنس به همراه بلوک یا آجر و یا ترکیبی از فنس و بتن استفاده کرد

در مورد ظروف آبخوری و دانخوری می توان از انواع ظروف پلی اتـیلن اسـتفاده کـرد

حتی در برخی موارد می توان از دو تکه کردن لاسـتیک هـای کـامیون و ماشـین آلات و یـا

استفاده از ظروف فلزی برای آخور پرندگان استفاده کرد . جهت درست کردن دانخوری و

آبخوری ثابت از آجر و پوشش سیمانی استفاده مـی گـردد . بـه ازای هـر پرنـده بـا توجـه بـه

شرایط آب و هوایی ۲ تا ۵ مترمربع سایبان در نظر گرفته میشود و فضای گردشگاه نیـز بـه

ازای هر پرنده بین ۱۰ تا ۲۰ مترمربع توصیه می گردد. کوتـاه بـودن و یـا بلنـد بـودن انـدازه

آخور و آبشخور باعث میشود تا هم پرنده به سختی آب و خوراک را مصرف کند و یا بـا افتادن در آن باعث

آلوده شدن و یا واژگون شدن ظروف گردد.

تاسیسات پرورش مولدین

تاسیسات و فـضای مـورد نیـاز مولـدین بـا توجـه بـه شـرایط آب و هـوایی گونـاگون و

همچنین تعداد پرنده هایی که در هر پـن نگهـداری مـی گـردد مـی توانـد ابعـاد و طـرح هـای

متفاوتی را داشته باشد . در مناطق گرمسیری و نیمه بیابانی معمولاً تنها یـک بخـش سـایبان و

گردشگاه احتیاجات تاسیساتی را شامل میشود ولی در مناطق سردسیر کـه دارای بارنـدگی

هستند نیاز به احداث بنا برای حفظ پرنـدگان در برابـر سـرما نیـز اسـت کـه در ایـن شـرایط

میتوان کل سایبان را در بخشی که به گردشگاه متصل می شود ساخت.

سایبان را می توان با توجه به شرایط اقلیمی منطقه با مصالح گوناگون درست کرد بـه عنـوان

مثال در مناطق گرمسیری می توان با استفاده از برگ د رختان نخل نیز سـایبان درسـت کـرد

در مناطق سردتر نیاز به عایق کردن بخش سایبان و یا حتی ایجاد اتاقی مسقف، بیشتر است

مساحت فضای سایبان مورد نیاز هر پرنده مولـد حـداقل ۶ مترمربـع اسـت ولـی در نظـر

پرورش شترمرغ

گرفتن ۸ مترمربع فضای سایبان به ازای هر قطعه مولد مطلـوب تـر اسـت . فـضای گردشـگاه

مورد نیاز هر پرنده مولد حداقل ۱۲۵ مترمربع توصیه میشود و هرچه فـضای مـورد اسـتفاده

بیشتری در اختیار پرندگان باشد رفاه و آسایش پرندگان بیشتر تامین می گـردد و درگیـری و نـزاع

بین پرندگان کاهش می یابد که تاثیری مستقیم بر تولید مثل و کیفیت جوجه هایشان دارد

فضای گردشگاه معمولاً با استفاده از فنس کشی و یا بـا اسـتفاده از لولـه کـه در فواصـل

مشخص و یکسانی از یکدیگر نصب می شوند، مـی توانـد آمـاده شـود . در ایـران از مـصالح

پرورش شترمرغ

مختلف می توان برای ایجـاد یـک گردشـگاه اسـتفاده کـرد کـه عبارتنـد از : ترکیـب سـیم

مفتولی و لوله، فنس و لوله، سیم بکسل و لوله و یا ترکیبی از فنس و سیم بکسل و لوله . البته

جهت پایداری هر چه بیشتر این بخش در برخی از مزارع پرورشـی از بلـوک جهـت دیـوار

چینی تا ارتفاع یک متری استفاده میشود و در روی آن توری نصب مـی گـردد . در برخـی

مواقع نیز جهت استحکام هر چه بیشتر توری پس از کارگذاری آن از بتن تا ارتفـاع ۵۰ الـی ۷۰

سانتیمتری جهت افزایش ایستایی فنس کشی استفاده میشود

ارتفاع فنس توری برای پنهـا ی مولـدین ۲/۲ متـر توصـیه مـی گـردد و لازم اسـت کـه

بخش بالایی توری ها با استفاده از کارگذاشتن قوطی و یا برگرداندن قسمت های نوک تیز

توری از بروز آسیبهای احتماًلی به پرنده جلوگیری کرد

پرورش شترمرغ

کف پنهای مولدین در زیر سـایبان بایـد دارای بـستری نـرم باشـد و خـالی از سـنگ و

سنگ ریزه باشد و محیط امنی را برای تخمگذاری پرنده فراه م آورد . معمولاً از بستر ماسـه

بادی و یا ماسه شسته شده برای این بخش استفاده مـی گـردد . کـف گردشـگاه مـی توانـد از

بستر خاکی منطقه باشد ولی لازم است تسطیح شود و با شیب ملایمی به سمت پـایین زمـین

و یا یک گوشه از پن از گل شدن و ماندگاری آب در محوطه گردشگاه جلوگیری کند

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی خاصی برای تاسیسات مولـدین نیـاز نمـی باشـد ولـی بـرای

مناطق گرمسیر که بـه خـصوص در اواسـط تابـستان پرنـدگان گرمـای بـیش از حـد آسـتانه

تحملشان را باید پشت سر بگذارند تعبیه کردن مه پاش از اصلی تـرین مـوارد جهـت خنـک کردن پرندگان

می باشد

.

جهت نگارش طرح توجیهی و یا طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزارع پرورش شترمرغ

با واحد پشتیبانی تماس گرفته و یا از منوی سایت به بخش مورد نظر مراجعه نمایید

مهندس محمد سراهنگ

۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶

.

سایر ساختمان ها

انواع مواد خوراکی و تهیه خوراکی

اکثر مزارع پرورش شترمرغ خوراک مـورد نیـاز پرنـدگان پرورشـی را خودشـان آمـاده

میکنند. در این مزارع معمـولاً انبـاری در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه در آن تجهیـزات تهیـه

خوراک مانند : آسیاب و میکسر نصب میگردد. زمینی که برای این کـار اسـتفاده مـی شـود

باید بالاتر از سایر نقاط مزرعه پرورشی باشد در غیر این صورت باید سطح آن را با استفاده

از سنگریزه و شن بالا آورد . کف انبار باید از جـنس بـتن مـسلح باشـد . اسـتفاده از فـن نیـز

جهت تهویه هوا لازم است به خصوص در زمـانی کـه رطوبـت بالاسـت کـه بتـوان آن را از

محیط انبار خارج نمود

بهتـر اسـت جهـت جلـوگیری از مخلـوط شـدن مـواد اولیـه در انبـار بـین هـر یـک از

بخشهایی که مرتبط با هر یک از مواد خوراکی است ، دیواری به ارتفاع ۱ متر تعبیه گردد

مواد بسته بندی شده در انبار نیز لازم است تا بر روی پالت هایی و با رعایت فا صله با زمین و

دیوار قرار داده شوند

.

انبار علوفه

در برخی مزارع فضای نگهداری علوفه از محـل نگهـداری سـایر مـواد خـوراکی مجـزا

است. در این قسمت تنها با ایجاد فضایی به شـکل سـایبان و درسـت کـردن دیوارهـایی در

کنار این ساختمان تا ارتفاع دو متری می توان فـضای م ناسـبی را جهـت نگهـداری علوفـه و

یونجه فراهم آورد . کف این محل باید بتن ریزی شود . همچنـین لازم اسـت تـا زمـین محـل

احداث آن دارای زهکشی مناسبی باشد تا مانع از نفوذ رطوبت بـه لایـه هـای زیـرین علوفـه

انبار شده گردد . در زیر سایبان انبار علوفه می توان فضایی جهت تعبیه علوفـه خـرد کـن نیـز

درنظر گرفت.

.

انبار لوازم و تجهیزات

در مکان مناسب استقرار یافته و در آن لوازم و وسایل مـصرفی جهـت پـرورش و مـورد

نیاز سایر قسمتهای مزرعه پرورشی، نگهداری میشود

.

قرنطینه

دو نوع ساختمان قرنطینه در مزارع باید در نظر گرفته شود که عبارتند از

الف- اتاق قرنطینه

ورودی مزرعه که برای ورود افراد مجاز به داخل مزرعه در نظر گرفتـه شـده، بلافاصـله

به اتاق قرنطینه باز میشود. این اتاق اگر به صورت اصولی و با رعایت بهداشـت در مزرعـه

ایجاد شود باید به سه بخش اصلی تقسیم شود که بخش اول قسمت آلـوده اتـاق مـ ی باشـد

که همان بخش ورودی کارکنان است که شخص باید تمامی البسه وکفشهـای خـود را از

تن در آورد و در قسمتی که مختص آن هاست قـرار دهـد . بخـش دوم شـامل شستـشو و یـا

بخش ضدعفونی است که در این قسمت با توجه بـه امکانـات موجـود مـی توانـد از اسـپری

کردن ضدعفونی کنندهها و یا س ایر وسایل و یا حتی دوش آب جهت شستشوی کامل بـدن

استفاده گردد . در بخش سوم که بخش پاک نامیده می شود شخص لباسهـای نـو و مربـوط

پرورش شترمرغ

به فعالیت در مزرعه به تن میکند.

ب- ساختمان و تاسیسات قرنطینه دام

به منظور جلـوگیری از خـسارت ناشـی از ابـتلا و شـیوع بیمـاری هـا در واحـد، احـد اث

قرنطینه با رعایت فاصله مناسب ضروری می باشد تا پرندگان تازه وارد به مدت تعیین شـده

حداقل۶ هفته در این محل نگهداری و کلیـه اقـدامات بهداشـتی در مـورد آن هـا اعمـال و

پس از اطمینان از سلامتی و کاهش خطر انتقال بیماری به واحد مربوط منتقل شوند.

.

بیمارستان

ایجاد محلی به عنوان بیمارستان در واحد الزامی است . که شامل دو قـسمت مجـزا بـرای

بالغین و سنین پایین تر می باشد. این مکان به دلیل اینکه پرندگان مظنون یـا بیمـار بایـستی بـه

دور از گله نگهداری شود کلاً از بقیه واحد جدا می باشد و نبایـد در جهـت بـاد باشـد تـا از

انتشار آلودگی در محوطه جلوگیری گردد

.

اتاق کالبد گشایی و آزمایشگاه

این اتاق که با توجه به وسعت سرمایه گذاری و امکانات موجـود سـاخته مـی شـود بایـد دارای تجهیزات

لازم جهت باز کرد لاشه و همچنـین در دسـترس بـودن تجهیـزات ابتـدایی جهت آزمایش بر روی لاشه باشد

کوره لاشه سوز و چاه دفن تلفات

جهت از بین بردن لاشه های کالبد گشایی و حیوانات تلف شده می توان از کـوره لاشـه

سوز و یا چاه تلفات استفاده شود ، البته باید ایـن نکتـه مـورد توجـه باشـد کـه شـترمرغ هـای

پرواری بالای ۴ ماه و مولدین را نمی توان در کوره لاشه سـوز سـوزان د و نیـاز بـه چـاه دفـن

تلفات است . لازم است تا اتاق کالبـد گـشایی و کـوره لاشـه سـوز و یـا چـاه دفـن تلفـات

نزدیک به هم و غیر قابل دسترس حیوانات باشـند و بـا در نظـر گـرفتن جهـت وزش بـاد در

دورترین نقطه مزرعه احداث گردند

اتاق خدمات ( اتاق سرویس )

برای هر سالن پرورش باید اتاق سرویس جهت نصب مخزن آب بـه منظـور مـصرف دارو در آب

آشامیدنی، اقدامات کنترلی گله و سایر تجهیزات در محل مناسب در نظر گرفته شود.

اتاق کارگران و کارکنان

خانه های کارگری در محلی احداث شوند که کارگران امکان ورود مـستقیم بـه داخـل فارم را ند اشته و در

برنامه سر کشی ضمن رعایت کلیه اصول ایمنی زیستی ( دوش، تعـویض لباس و …. ) بایستی از قسمت

نگهداری جوانترها به طرف بالغین و از سمت پرنـدگان سـالم به طرف پرندگان مریض تردد نمایند

اتاق مدیریت

محـل ثبـت و بایگـانی اطلاعـات و نظـارت بـر عملکـرد کارکنـان مزرعـه و وضـعیت شترمرغهای موجود

می باشد و لازم است امکانـات لازم جهـت اسـکان مـدیر و همکـاران ایشان در آن مهیا باشد

اتاق نگهبانی

جهت کنترل ورود و خروج افراد در ابتدای مزرعه و در کنار در ورودی مزرعه سـاخته میشود

حصار

وجود حصار در ا طراف مجموعه به منظور جلوگیری از ورود حیوانـات و افـراد متفرقـه الزامیست.

.

.

جهت مشاهده مطالب آموزشی در زمینه کسب و کار

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

صفحه اینستاگرام سایت طرح نویس

.

جهت نگارش طرح توجیهی و یا طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزارع پرورش شترمرغ

با واحد پشتیبانی تماس گرفته و یا از منوی سایت به بخش مورد نظر مراجعه نمایید

مهندس محمد سراهنگ

۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

شتر مرغ – طرح پرورش شتر مرغ – پرورش شتر مرغ – دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ –
طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ۲۰۰ قطعه ای – طرح توجیهی شتر مرغ مولد و تخمگذار –
– طرح توجیهی پرورش شتر مرغ پرواری – طرح توجیهی پرورش شتر مرغ مولد و توام –
نقشه جانمایی پرورش شتر مرغ – ماهی قزل آلا – طرح توجیهی ماهی قزل آلا –
دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا – طرح توجیهی ماهیان سردآبی – طرح احداث مزارع پرورش قزل آلا

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

ضوابط پرورش ماهی قزل آلا – دستورالعمل اجرایی پرورش و تکثیر قزل آلا – مراحل اخذ مجوز پرورش ماهی قزل آلا –
طرح توجیهی – خرید و دانلود طرح توجیهی – دانلود رایگان فایل طرح توجیهی –
طرح توجیهی چیست و چگونه تهیه می شود – طرح توجیهی سامانه کارا – طرح توجیهی مشاغل خانگی
– قیمت طرح توجیهی – سرفصل های طرح توجیهی – آموزش نگارش طرح توجیهی – طرح توجیهی کشاورزی
– مشاوره طرح توجیهی – تعریف طرح توجیهی – طرح های کشاورزی و صنعتی – طرح های توجیهی کارافرینی
طرح توجیهی چیست – طرح های صنعتی – خانه کارافرینان ایران – طرح توجیهی کشاورزی و گردشگری –
طرح توجیهی صنعتی – خانه طرح توجیهی نویسان ایران – دانلود رایگان طرح توجیهی شیلات و آبزی پروری –

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

دانلود رایگان طرح توجیهی دام و طیور – مرکز تخصصی نگارش طرح توجیهی در ایران – بیزینس پلن و بوم کسب و کار –
نگارش طرح های توجیهی صنعت و معدن – طرح های زود بازده کشاورزی – شرکت شهرک های کشاورزی –
فرصت های سرمایه گذاری کشاورزی – فرصت های سرمایه گذاری صنایع غذایی – طرح های زود بازده جهاد کشاورزی –
وام اشتغال روستایی – صندوق توسعه ملی – مشاوره سرمایه گذاری – سایت طرح توجیهی –
فروش طرح توجیهی – خرید طرح توجیهی – نگارش طرح توجیهی – دانلود طرح توجیهی –
فروشگاه طرح توجیهی – سایت فروش اینترنتی طرح توجیهی – سایت طرح نویس – سایت مهندس محمد سراهنگ –
کارشناس طرح توجیهی – کانون مشاوران طرح های توجیه مالی و بانکی – مشاور طرح توجیهی –

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای – گلخانه خیار درختی – گلخانه گل رز – طرح توجیهی گلخانه گل رز –
گل رز – آموزش کشت گل رز گلخانه ای – طرح توجیهی گلخانه گیاهان زینتی – طرح توجیهی احداث گلخانه گل رز هیدروپونیک –
گل رز هیدروپونیک – طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گل رز نگارش سال ۹۸ – گلخانه گل های شاخه بریده –
طرح توجیهی گلخانه گل رز هلندی – طرح توجیهی گل رز سال ۹۸ – طرح توجیهی احداث گلخانه گل رز –
طرح توجیهی مشاغل گلخانه گل – گل رز هلندی – طرح توجیهی گل های زینتی –
طرح احداث گلخانه فلفل دلمه ای – طرح کاشت گلخانه ای فلفل دلمه ای – پرورش گلخانه ای فلفل دلمه ای
– میزان برداشت فلفل دلمه ای گلخانه ای – کشت و پرورش فلفل دلمه ای – کشت فلفل دلمه ای ۴ رنگ در گلخانه

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

طرح توجیهی گلخانه زعفران – زعفران گلخانه ای – زعفران – کشت زعفران – آموزش کشت زعفران در گلخانه
– گلخانه زعفران – دانلود طرح توجیهی کشت زعفران گلخانه ای – زعفرام گلخانه چیست – کشت زعفران در گلخانه –
طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی – توت فرنگی گلخانه ای – کشت توت فرنگی در گلخانه –
دانلود طرح توجیهی گلخانه توت فرنگی – توت فرنگی هیدروپونیک – طرح توجیهی احداث گلخانه توت فرنگی هیدروپونیک
دانلود فیلم گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی – گلخانه گوجه فرنگی هیدروپونیک –

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک بادمجان – آموزش کشت بادمجان هیدروپونیک در گلخانه –
بادمجان هیدروپونیک – گلخانه بادمجان قلمی – دانلود رایگان طرح توجیهی گلخانه بادمجان – گلخانه آلوورا –
طرح توجیهی گلخانه آلوئه ورا – آلوورا – کشت آلوئه ورا در گلخانه – دانلود طرح توجیهی کشت آلوورا –
– آموزش تولید نشاء در گلخانه – نشاء سبزی و صیفی – نشاء کاری – طرح سرمایه گذاری تولید نشاء –
دانلود فیلم تولید نشاء مکانیزه – طرح توجیهی شیلات و آبزی پروری – طرح توجیهی شیلات – کسب و کار پرورش ماهی
– پرورش ماهی – طرح های شیلات – طرح های آبزی پروری – تسهیلات پرورش ماهی – تسهیلات کسب و کار شیلات
– بررسی اقتصادی طرح های آبزی پروری – مشاوره پرورش ماهی – طرح توجیهی پرورش ماهی – شیلات و آبزیان

پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

– طرح توجیهی احداث مزارع پرورش ماهی – طرح توجیهی پرورش ماهی در قفس – انجمن شیلات و آبزی پروری ایران – ماهیان خاویاری
– تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری – طرح توجیهی ماهیان خاویاری – طرح توجیهی ماهی خاویار – ماهی خاویار – پرورش ماهی خاویاری
– نگارش طرح توجیهی ماهیان خاویاری – دانلود رایگان طرح توجیهی ماهیان خاویاری – وام پرورش ماهی خاویاری –
– طرح توجیهی تکثیر و پرورش ماهی سیبری خاویاری – طرح توجیهی تکثیر و پرورش ماهی اوزون برون خاویاری –
مشاوره سرمایه گذاری پرورش ماهیان خاویاری – طرح توجیهی ماهی خاویاری سال ۹۸ – ماهی کپور –
دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش ماهی کپور – طرح توجیهی تکثیر و پرورش ماهی کپور –
طرح توجیهی پرورش ماهیان گرم آبی – کارافرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور –

پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

دانلود طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش ماهی کپور – سود پرورش ماهی کپور – طرح پرورش ماهی کپور در استخر کشاورزی
– طرح توجیهی ماهی کپور سال ۹۸ – طرح توجیهی کشت توام اردک و ماهی کپور – طرح توجیهی تکثیر بچه ماهی کپور – پرورش ماهی تیلاپیا
– ماهی تیلاپیا – طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا – دانلود رایگان طرح توجیهی ماهی تیلاپیا – طرح احداث مزرعه تیلاپیا سال ۹۸
– طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا مدار بسته –
طرح امکان سنجی پرورش ماهی تیلاپیا – مجوز پرورش ماهی تیلاپیا – آموزش پرورش ماهی تیلاپیا –
میگو – طرح توجیهی میگو – دانلود رایگان طرح توجیهی میگو سال ۹۸ – طرح توجیهی تکثیر و پرورش میگو
– آموزش تولید میگو – طرح توجیهی بسته بندی و صادرات میگو – فرصت های سرمایه گذاری میگو –
طرح توجیهی مزرعه ۵ هکتاری میگو – دانلود طرح توجیهی مزرعه پرورش میگو – طرح توجیهی پرورش میگو در استخرهای بتنی –
سرمایه گذاری در پرورش ماهی زینتی – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش ماهیان زینتی –
طرح توجیهی استخر پرورش ماهی زینتی اب شیرین – پرورش کروکودیل – پرورش تمساح –
دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش کروکودیل – طرح توجیهی پرورش تمساح – سودآوری طرح تکثیر و پرورش تمساح

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

– طرح توجیهی کروکودیل – دانلود طرح توجیهی کروکودیل یا تمساح – هزینه های پرورش تمساح –
امکان سنجی طرح کسب و کار کروکودیل یا تمساح – آموزش پرورش کروکودیل در ایران –
طرح توجیهی پرورش تمساح نژاد گاندو – نگارش طرح توجیهی پرورش تمساح سال ۹۸ –
طرح توجیهی پرورش قورباغه pdf – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قورباغه – سرمایه لازم برای پرورش قورباغه –
طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۱۰۰ تن در سال – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قارچ – طرح سرما یه گذاری تولید قارچ خوراکی
– هزینه تولید قارچ دکمه ای – pdf طرح توجیهی قارچ دکمه ای – طرح توجیهی کارافرینی پرورش قارچ دکمه ای –
طرح توجیهی و امکان سنجی پرورش قارچ – طرح توجیهی بسته بندی قارچ خوراکی –

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی تولید و بسته بندی قارچ – طرح توجیهی کنسرو قارچ – طرح توجیه اقتصادی تولید بلنچ و کنسرو قارچ –
طرح توجیهی فراوری قارچ خوراکی – قارچ صدفی – طرح توجیهی قارچ صدفی – دانلود رایگان طرح توجیهی قارچ صدفی سال ۹۸
طرح کسب و کار قارچ دارویی گانودرما – کارافرینی قارچ گانودرما – بذر قارچ دکمه ای –
طرح توجیهی تولید بذر قارچ دکمه ای – دانلود رایگان طرح توجیهی تولید بذر قارچ خوراکی –
آزمایشگاه تولید بذر قارچ دکمه ای – طرح توجیهی تجهیزات آزمایشگاه تولید بذر قارچ –
طرح توجیهی احداث واحد تولید کمپوست قارچ – طرح تولیدکمپوست قارچ جهاد کشاورزی –

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

طرح تجهیزات واحد تولید کمپوست قارچ – طرح توجیهی صادرات – طرح توجیهی صادرات محصولات کشاورزی –
دانلود رایگان طرح توجیهی صادرات و واردات محصولات کشاورزی – سرمایه گذاری صادرات صیفی جات –
طرح صادرات میوه و سبزی – طرح توجیهی صادرات محصولات باغی – طرح توجیهی صادرات میوه –
صادرات میوه – طرح توجیهی بازرگانی – تجارت محصولات کشاورزی – طرح توجیهی صادرات محصولات صنایع غذایی
– طرح توجیهی شرکت صادرات محصولات کشاورزی – پروژه کارافرینی صادرات کشاورزی
– طرح کسب و کار صادرات محصولات کشاورزی – سورتینگ و بسته بندی – طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی –
طرح توجیهی سورتینگ مکانیزه – طرح توجیهی درجه بندی محصولات کشاورزی –
طرح توجیهی احداث کارخانه سورتینگ محصولات کشاورزی – سردخانه محصولات کشاورزی
طرح توجیهی احداث کارخانه فراوری پیاز – واحد تولید پیاز سرخ کرده – طرح توجیهی خط تولید پیاز سرخ شده و پودر پیاز

پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

کارافرینی تولید پیاز خلال و سرخ شده – طرح توجیهی قرقاول – طرح وجیهی پرورش قرقاول –
طرح توجیهی پرورش قرقاول گوشتی و مولد – مشاوره سرمایه گذاری طرح پرورش قرقاول –
طرح پرورش کبک و قرقاول – تهیه طرح توجیهی قرقاول – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قرقاول –
طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش قرقاول – طرح توجیهی پرورش قرقاول تخم گذار – طرح توجیهی قرقاول سال ۹۸ –
دانلود رایگان طرح توجیهی باغ پرندگان – طرح احداث باغ پرندگان ۵ هکتاری – اصول و ضوابط احداث باغ پرندگان
– طرح کسب و کار باغ پرندگان – پروژه کارافرینی باغ پرندگان – سرمایه گذاری باغ پرندگان
کارافرینی در زمینه باغ پرندگان – احداث باغ پرندگان – طراحی باغ پرندگان – طرح توجیهی باغ پرندگان سال ۹۸
هزینه احداث باغ پرندگان – هزینه احداث باغ پرندگان زینتی – طرح توجیهی مرغداری – طرح توجیهی طیور

پرورش شترمرغ

– طرح توجیهی ماکیان – طرح توجیهی مرغداری گوشتی – طرح توجیهی مرغداری تخم گذار –
طرح توجیهی تولید جوجه یک روزه – دانلود رایگان طرح توجیهی مرغداری صنعتی – طرح توجیهی مرغداری ۹۸ –
طرح کارافرینی مرغداری گوشتی – طرح پرورش مرغ بومی – مرغداری تخمگذار – مرغ تخم گذار –
طرح توجیهی احداث مرغداری تخم گذار – دانلود طرح توجیهی احداث مرغداری در کرج – سرمایه گذاری در بخش مرغداری
– طرح توجیهی مرغداری ۱۰۰ هزار قطعه ای – طرح توجیهی مرغ تخم گذار محلی
– طرح توجیهی پرورش مرغ بومی تخمگذار در سالن – طرح توجیهی سالن پرورش مرغ تخمگذار –
طرح توجیهی تولید جوجه یک روزه اردک – طرح توجیهی پرورش اردک گوشتی –
طرح توجیهی پرورش اردک زینتی – طرح توجیهی پرورش و تکثیر اردک ماندرین –

پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی مزرعه پرورش اردک زینتی – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش اردک – پرورش اردک –
طرح توجیهی پرورش اردک سنتی – آشنایی با طرح توجیهی پرورش اردک – طرح توجیهی پرورش اردک ۵۰۰۰ قطعه ای
– پروژه کارافرینی پرورش اردک مادر – دانلود طرح توجیهی پرورش اردک ۹۸ – طرح توجیهی پرورش اردک اسرائیلی –
طرح توجیهی پرورش مرغابی – درآمد پرورش اردک – سرمایه گذاری در پرورش اردک گوشتی –
طرح توجیهی تاسیس مزرعه پرورش اردک – ضوابط اخذ مجوز پرورش اردک – ایده پرورش اردک در استخر پرورش ماهی –
طرح کسب و کار تولید تخم نطفه دار بلدرچین – طرح کارافرینی بلدرچین ۹۸ – طرح توجیهی ایجاد شکارگاه بلدرچین
– ضوابط اخذ مجوز مزرعه پرورش بلدرچین – طرح توجیهی واحد مکانیزه پرورش بلدرچین

پرورش شتر مرغ

– آشنایی با طرح توجیهی پرورش بلدرچین – وام بانکی پرورش بلدرچین – مشاغل خانگی پرورش بلدرچین
– فروش اینترنتی طرح توجیهی بلدرچین pdf – طرح توجیهی جوجه کشی بلدرچین –
طرح توجیهی پرورش کبک – پرورش کبک – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش کبک –
– طرح توجیهی تکثیر و پرورش کبک صنعتی – طرح مشاغل خانگی پرورش کبک –
طرح توجیهی پرندگان زینتی – طرح توجیهی پرورش پرندگان زینتی – طرح توجیهی احداث واحد پرورش پرندگان زینتی –
دانلود رایگان طرح توجیهی مزرعه پرورش پرندگان زینتی – پرورش پرندگان زینتی در کرج –
طرح توجیهی سالن پرورش پرندگان زینتی – طرح احداث مزرعه پرندگان زینتی – طراحی سالن پرورش پرندگان زینتی
آموزش پرورش پرندگان زینتی – سود پرورش پرندگان زینتی – طرح توجیهی پرورش طوطی –
طرح توجیهی سالن پرورش طوطی – طرح توجیهی باغ پرورش طوطی – طرح کسب و کار خانگی پرورش طوطی –
طرح توجیهی پرورش طوطی کاسکو – طرح توجیهی پرورش طوطی عروس هلندی –

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی پرورش و تکثیر کوتوله برزیلی – فرصت های سرمایه گذاری پرورش پرندگان زینتی
– کسب درامد عالی از پرورش پرندگان زینتی – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش طوطی –
طرح توجیهی پانسیون طوطی – پرورش طوطی سانان – طرح توجیهی خانه طوطی –
طرح توجیهی پرورش قناری – طرح توجیهی سالن پرورش قناری – دانلود رایگان طرح توجیهی تکثیر قناری –
پرورش قناری – پرورش قو – طرح توجیهی پرورش قو – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قو –
پرورش طاووس – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش طاووس – طرح توجیهی طاووس –
طرح توجیهی پرورش مرغ و خروس لهستانی و سلطان – مرغ شاخدار – پرورش مرغ شاخدار –
طرح توجیهی مزرعه پرورش مرغ شاخدار – طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش مرغ شاخدار –
طرح توجیهی پرروش مرغ شاخدار گوشتی – دستورالعمل های طیور – سیاست های اجرایی طیور –
ضوابط اجرایی طیور – پرورش سگ – طرح توجیهی پرورش سگ – دانلود طرح توجیهی پرورش سگ ۹۸ –

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی پرورش سگ نگهبان – طرح توجیهی پرورش سگ زینتی – طرح توجیهی پرورش سگ مواد یاب
ایده راه اندازی پانسیون سگ – طرح راه اندازی پت شاپ – طرح توجیهی پانسیون نگهداری سگ – طرح توجیهی مرکز نگهداری سگ –
باغ وحش – طراحی باغ وحش – سرمایه گذاری باغ وحش – طرح توجیهی باغ وحش – طرح توجیهی احداث باغ وحش
– دانلود رایگان طرح توجیهی باغ وحش – طرح احداث باغ وحش ۵ هکتاری – اصول و ضوابط احداث باغ وحش
– طرح کسب و کار باغ وحش – پروژه کارافرینی باغ وحش – سرمایه گذاری باغ وحش – کارافرینی در زمینه باغ وحش –
احداث باغ وحش – طرح توجیهی باغ وحش سال ۹۸ – هزینه احداث باغ وحش – درامدهای باغ وحش

پاسخی بگذارید

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

logo-samandehi نماد اعتماد الکترونیکی

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات