پرورش شترمرغ

.

پرورش شترمرغ

پرورش شترمرغ و تجهیزات و تاسیسات مزارع پرورش شترمرغ یکی از مهم ترین مسائل این حرفه میباشد. در مزارع پرورش

شترمرغ وجود ، ساختمان ها ، تاسیسات و تجهیزات مناسب با توجه به نحوه پرورش باعث افزایش راندمان بهبود تولیدات

و کاهش تلفات میگردد. لازم است ساختمان ها تاسیسات و تجهیزات با توجه به نوع سیستم پرورشی و همچنین شرایط آب

و هوایی هر منطقه و با توجه به دسترسی به مصالح و امکانات در هر منطقه طراحی و مورد بهره برداری قرار گیرد.

.

جهت نگارش طرح توجیهی و یا طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزارع پرورش شترمرغ

با واحد پشتیبانی تماس گرفته و یا از منوی سایت به بخش مورد نظر مراجعه نمایید

مهندس محمد سراهنگ

09393849776

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ 150 قطعه ای
طرح توجیهی پرورش شترمرغ 150 قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

در این قسمت سعی شده تا نکاتی را که در خصوص احداث و بهره برداری از مزارع نیاز است عنوان گردد.

انواع مزارع پرورشی شترمرغ

با توجه به سیستم های پرورشی که پرورش دهندگان در مزازع اجرا میکنند لازم است در تاسیس

ساختمان ها پارامترهایی با توجه به نحوه مدیریت گله از نظر بهداشتی و پرورشی در نظر گرفته شود.

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ 300 قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

  • مزارع پرواری تک سنی

در این مزارع با توجه به این که در یک مرحله جوجه ریزی صورت می پذیرد و سن گله یکسان است میزان زمین مورد نیاز کمتراز

مزارع پرواری چند سنی است . در این مزارع فاصله بین سالن ها به حداقل کاهش می یابد و جوجه ها می توانند از تولد تا پایان

سن سه ماهگی در یک سالن نگهداری شوند و پس از آن به قسمت پروار بندی از سن سه ماهگی تاپایان دوره پروار انتقال یابند.

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ 500 قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

  • مزارع پرواری چندسنی

مزارع پرواری چند سنی با امکان جوجه ریزی در دفعات طراحی میگردند . در این مزارع

ساختمان و تاسیسات پرندگان پرورشی به سه بخش تقسیم میشوند:

.

  • سالن جوجه از صفر تا یک ماهگی
  • سالن پرورش از سن یک تا سه ماهگی
  • تاسیسات پروار بندی از سه ماهگی تا سن کشتار

.

برای جلوگیری از انتقال بیماری ها با توجه به وجود سنین مختلف جوجه در مزرعه باید فواصل بین این تاسیسات به دقت رعایت گردد.

.

پرورش شترمرغ

  • مزارع مولد

هدف از تاسی سمزارع مولد تولید و فروش جوجه یک روزه تا یک ماهه به مزارع پرواری است.  در این مزارع جوجه های

تولید شده جهت پرواربندی نگهداری نمی شوند. ساختمان ها و تاسیسات پرورشی این مزارع عبارت است از:

.

  • تاسیسات پرورشی مولدین
  • ساختمان جوجه کشی
  • سالن پرورش جوجه از زمان هیچ تا پایان سن یک ماهگی

.

در این مزارع لازم است تا فواصل مشخصی بین هریک از ساختمان ها وجود داشته باشد ، تا امکان انتقال آلودگی به حداقل کاهش یابد.

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ 1000 قطعه ای

.

پرورش شتر مرغ

  • مزارع توام (مولد به همراه گله پروری)

مزارع توام با هدف تولید جوجه و پرورش تعداد مشخصی از جوجه های تولیدی (حدود 65 درصد) و فروش مابقی جوجه تولید

(35 درصد) طراحی میگردند.حساسیت انتقال الودگی و درگیری با بیماری هایی که همه گیر هستند در این مزارع بیشتر است

و لازم است تا نحوه جا نمایی و رعایت فواصل ساختمان ها و تاسیسات با دقت صورت گیرد.

ساختمان ها و تاسیسات این مزارع شامل:

 تاسیسات مولدین، جوجه کشی، سالن پرورش جوجه از صفر تا یک ماهگی،سالن پرورش از یک تا سه

ماهگی و تاسیسات پرورشی از سن سه ماهگی تا زمان کشتار می باشد. در مزارع توام نیاز است سالن

پرورش جوجه تا یک ماهگی از سالن پرورش از سن یک تا سه ماهگی جدا در نظر گرفته شود. در این

صورت ضمن کاهش استرس امکان کنترل و پیشگیری بیماری ها و نیز ایجاد شرایط گرمایش و تهویه

و…  برای جوجه ها بهتر فراهم می گردد.

 محل قرار گرفتن ساختمان جوجه کشی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. عدم استقرار هر نوع مزرعه

پرورش طیور در اطراف ساختمان جوجه کشی و فاصله مناسب از گله های مولد بایستی رعایت گردد.

 طرح ساختمان جوجه کشی( حداقل فاصله از سایر تاسیسات ۳۰ متر در داخل مزرعه) به بودجه و عقاید

شخصی وابسته است. سوال در هنگام طراحی ساختمان با توجه به مسائل مالی این است که نیازهای

مزرعه  در حال حاضر چیست و انتظار می‌رود که در آینده چه هدفی دنبال شود.

.

پرورش شتر مرغ

 جوجه کشی باید دارای سیستم گردش درونی خوبی باشد. مناطق مرتبط با تخم دور از محل‌های آلوده

مرتبط با جوجه قرار می گیرند.در صورت امکان اتاق خواب به اندازه کافی بزرگ و مناسب هدف در

نظر گرفته شوند و در ابتدا باید طوری طراحی شوند که بتوان به راحتی و با کمترین هزینه آنها را گسترش

داد.

تخم ها باید از یک سمت به جوجه کشی وارد شوند و جوجه ها از طرف دیگر خارج شوند ورود و خروج

به صورت جریانی خطی در ساختمان صورت می گیرد. اتاق های مهمی که در جوجه کشی وجود دارند

در نقشه فرضی در شکل ۶- ۵- و ۶- ۶ نشان داده شده اند.

ابتدا باید تخم ها وارد اتاقی شوند که مخصوص دریافت تخم ها طراحی شده است.تا به کارکنان جوجه کشی

تحویل داده شوند. هرگز با لباسهایی که معمولاً برای کار با پرنده ها و جوجه ها می پوشید در محل جوجه

کشی کار نکنید. اگر فضا و بودجه اجازه می دهد اتاق نگهداری تخم( انبار تخم) برای ذخیره سازی تخم در

پرورش شترمرغ

نظر گرفته شود. اندازه این اتاقها با توجه به نیاز کنونی و آتی جوجه کشی خواهد بود. اگر دستگاه جوجه کشی

به ظرفیت ۱۰۰۰ تخم است باید مطمئن شوید که می توانید حداقل یک پنجم آن یعنی ۲۰۰ تخم را در

به ظرفیت ۱۰۰۰ تخم است باید مطمئن شوید که می توانید حداقل یک پنجم آن یعنی ۲۰۰ تخم را در

اتاق ذخیره نگهداری کنید. بهداشت تخم بسیار مهم است و اتاق ضدعفونی/ دود دهی، چه جدا باشد چه در

همان اتاق ذخیره سازی تخم، باید مجهز به سیستم خروجی هوا بوده تا بخار مسموم کننده را انتقال دهد.

 در ساختمان جوجه کشی باید اتاق هچری  جدا از اتاق ستر باشد. معمولا اگر تخم ها یک بار در هفته در

دستگاه جوجه کشی قرار می گیرند یک اتاق هچری  کفایت می کند.

 اتاق هچری  باید توسط راهرویی به سالن ورودی ساختمان ارتباط داشته باشد. هنگام بیرون آمدن جوجه

ها از تخم ،داشتن فضایی داخل اتاق یا اتاق جداگانه بسیار مفید است است تا قبل از انتقال جوجه ها به محل

پرورش، اقدامات لازم بر روی جوجه ها اعمال گردد. 

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ 750 قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

 جوجه کشی مکانی آلوده است و باید اتاق شستشوی تجهیزات در نظر گرفته شود.فضای دیگری هم لازم

است تا سبد ها و چرخ های جوجه کشی( راک ها) را قبل و بعد از شستن در آنجا قرار داد. این اتاق نیاز به

آب، سینک ظرفشویی و محل خشک کردن، دارد با توجه به ظرفیت احتیاج به اتاق های جداگانه برای

ژنراتور برق و دستگاه های تصفیه آب دارید.

 تمام کارکنان قبل از وارد شدن به اتاق های جوجه کشی باید دوش بگیرند. بنابراین برای چنین امکاناتی

باید فضای کافی در نظر گرفته شود. در نهایت اگر خواستید عملیات جوجه کشی را به بازدید کننده ها نشان

دهید، بهتر است ورودی مجزا با سالن شیشه‌ای داشته باشید که بدون آلوده ساختن محل جوجه کشی این

کار صورت گیرد.

.

نکاتی که در ساخت سالن جوجه کشی باید رعایت شود:

 وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ساختمان جوجه کشی باید قابل تمیز کردن و شستشو با فشار آب زیاد

باشند.

 کف سالن جوجه کشی باید فاقد درز و یا برآمدگی باشد. به خصوص محل ورودی درها باید فاقد برامدگی

باشد تا راک ها به راحتی عبور نموده و از تکان های شدید ممانعت به عمل آید.

 تمامی اتاق ها باید دارای کانال زهکشی باشند.

توجه به اندازه درب ها و راهرو ها برای حرکت راک ها باید مد نظر قرار گیرد.

 کف و دیوار های اتاق تا سقف باید قابل ضدعفونی باشد و بهتر است از کاشی و سرامیک یا سنگ استفاده نمود.

 توجه به کف سازی و ایجاد شیب مناسب سالن در جهت زهکشی ها.

.

ساختمان های پرورشی 

مشخصات سالن پرورش جوجه( تولد تا یک ماهگی)

جوجه ها پس از تولد به این سالن منتقل می‌شوند و به مدت ۳۰ روز در این محل نگهداری می شوند تا پس

از جذب کیسه زرده و واکسیناسیون  به جایگاه جوجه های یک تا  سه ماهه انتقال یابند.

 اندازه هر پن در این سالن پرورش حدود دو متر در چهار متر است و فضای نگهداری برای ۳۰ قطعه

جوجه را فراهم می کند.

توجه داشته باشید یک متر مربع فضا برای پرورش چهار قطعه جوجه کافی است و اگر قصد دارید پن ها

را بزرگتر در نظر بگیرید ابعاد را طوری انتخاب نمایید که فضا برای پرورش حداکثر ۵۰ قطعه جوجه

شتر مرغ با رعایت حداکثر ۴ جوجه در هر مترمربع فراهم گردد. بیشتر از ۵۰ قطعه جوجه در هر پن 

توصیه نمی گردد. هرچه تعداد جوجه ها درپن  کمتر باشد امکان کنترل جوجه ها و شناسایی مشکلات بهتر

فراهم می گردد و خطر گسترش بیماری ها نیز کمتر است. در مناطق سردسیر توصیه می شود فضای

انتخابی برای هر پرنده کمی بیشتر در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است به دلیل شرایط جوی، جوجه ها

اجبارا  مدت زمان بیشتری را در سالن سپری نماید و شرایط برای انتقال جوجه ها در روز به گردشگاه یا

فضای آزاد فراهم نگردد. در این مناطق بهتر است پن ها از طول بیشتری نسبت به عرض برخوردار باشند

تا شرایط برای دویدن و گردش جوجه ها فراهم گردد.

.

پرورش شترمرغ

 کف سالن بتن انتخاب شود تا شرایط برای ضدعفونی و شعله گرفتن فراهم شود. ارتفاع جداکننده هر پن 

کوتاه و حداکثر ۳۰ سانتیمتر کافی است. این امر برای گردش و تهویه هوا بسیار حائز اهمیت بوده و برای

جوجه نیز آرامش بیشتری را فراهم  می نماید( خود را حبس احساس نمی کند).از طرفی صرف هزینه نیز

کمتراست. در یک طرف سالن، راهرو به عرض یک و نیم تا تا دو متر در نظر گرفته شود تا امکان

دسترسی به هر پن  بهتر فراهم گردد. در انتهای سالن یک اتاق برای نگهداری خوراک و یک اتاق نیز

برای نگهداری تجهیزات درنظر بگیرید. حوضچه ضدعفونی در مدخل ورودی درب  سالن فراموش نشود.

سالن پرورش جوجه باید نور طبیعی کافی داشته باشد. پنجره ها برای تهویه طبیعی در ارتفاع یک متری

قرار گیرند. حتما برای  پنجره ها توری مناسب  به منظور جلوگیری از ورود حشرات  درنظر گرفته

شود. پنجره ها درطرف سالن قرار می‌گیرند. بسته به ابعاد سالن در انتهای سالن ۱ یا ۲ فن تهویه( محاسبه

شده بر اساس طول و عرض سالن و نیز حداکثر تراکم جوجه در سالن) با قدرت مناسب  قرار گیرد.ارتفاع

فن های تهویه از کف سالن یک متر در نظر گرفته شود. در صورت لزوم  و در روز  و یا شب های گرم

تابستان   می‌توانید  پنجره ها را باز نموده و فن ها را روشن نمایید  تااکسیژن و هوای تازه دراختیار جوجه

ها قرار گیرد.

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ 1500 قطعه ای

.

پرورش شترمرغ

 برای ماکیان حداقل و حداکثر سرعت تهویه در اتاق پرورشی به ترتیب یک و نیم و شش متر مکعب در

ساعت به ازای  هر کیلوگرم وزن زنده است. از این ارقام نیز می توان برای جوجه شترمرغ ها استفاده

کرد. بنابراین اگر در یک اتاق پرورش جوجه ،۱۰۰ جوجه شترمرغ  با میانگین وزن ۵ کیلوگرم نگهداری

می‌شوند در نتیجه حداقل هوای دریافتی در ساختمان می بایست 750m/hour  باشد. یک اتاق نگهداری

برای ۵۰ پرنده به میانگین ۲۰ کیلوگرم به ۱۵۰۰m/hoar هوای تازه نیاز دارد.

 چگونگی چرخش هوا در داخل ساختمان هم از نظر حفظ یک محیط تازه و هم از نظر حفظ درجه حرارت

مناسب سالن برای جوجه ها بسیار مهم است. راه های ورودی هوا باید، هوای تازه را به سمت نیمه بالایی

سالن هدایت کند و فن ها باید هوا خروجی را از همین قسمت خارج کنند.

 حرکت هوا در طول خط سقف باعث ترکیب هوا با هوای بدنه اتاق می شود بدون این که هوای خنک و

پرورش شترمرغ

هوای گرم مستقیماً با هم مخلوط شوند، که در نتیجه از بروز کوران( مکش) جلوگیری می گردد. اگر

دریچه های ورودی هوا به نحوی تعبیه شده اند که هوای تازه به طور مستقیم با هوای اتاق ترکیب میشود،

منجر به کاهش مداوم درجه حرارت قسمت اعظم هوای اتاق می گردد که می تواند سبب میعان روی

دیوارها و کف شود و یک محیط هوایی ناهمگن گرم و سرد در نقاط مختلف سالن ایجاد کند.

 برخی از سالن های پرورش طیور از  تهویه طبیعی برای حفظ کیفیت هوا استفاده می‌کنند. در بالای سقف

شیبدار یک دریچه پهن  و درپوش دار وجود دارد و هوای تازه از دریچه‌های کنار دیوار و نهایتاً کنج

دیوارها وارد سالن می شود. هوای گرم تولیدی

توسط تأسيسات گرمايشي و پرندگان در داخل سالن از طريق سـقف خـارج مـي شـود و بـه

وسيلهي هواي وارد شده از كناره ها جايگزين ميگردد. عايقبنـدي ديوارهـاي سـاختمان و

سقف در كاهش هزينه گرما و جلوگيري از تـاثير شـرايط جـوي بـر محـيط پرورشـي مهـم

پرورش شترمرغ

ميباشد. سقفهايي كه عايق بندي نامناسبي دارند نه تنها گرما را هدر مي دهنـد بلكـه سـبب

حالت ميعان ميشوند كه نتيجتاً آب از سقف بر روي پرندگان چكه خواهد كرد

در مناطق گرم يا در ماههاي گرم تابستان مي توانيد جوجهها را در سـاعات گـرم روز بـه

داخل منتقل نموده و با نصب چند كولر آبي در عرض (در انتهاي مخـالف فـن هـاي تهويـه )

سالن را خنك نموده و از استرس گرمايي بكاهيد . جوجه ها د ر استرس گرمـايي كـم اشـتها

شده و از رشد كمتري برخوردارند و شرايط بـراي بـروز بيمـاري هـا نيـز فـراهم مـي گـردد

همچنين مي توانيد طول سالن (بيرون سالن ) را با حصير يـا برزنـت پوشـانده و بـراي كـاهش

نفوذ گرما و اشعه خورشيد از شيشه ها و پنجره ها در فصل تابستان از آن استفاده نمائيـد . در

زمستان نيـز بـراي جلـوگيري از

نفوذ سرما در شب موثر است

پرورش شترمرغ

سيستم گرمايش از كف براي سالن پرورش جوجه (تولد تا 1 مـاهگي ) بخـصوص بـراي

فصول سرد سال ضروري است . فقط داخل پنها به ايـن سيـستم مجهـز شـود و حتـي بـراي

صرفه جوئي در هزينه ها مـي توانيـد قـسمتي از پـن را بـه ايـن امـر اختـصاص دهيـد . سيـستم

گرمايش از كف محيطي مطلوب را براي جوجه ها فراهم نموده و مانع از سـرد شـدن ناحيـه

شكمي جوجه مي گردد. سرد شدن ناحيه شكم جوجه با عـث تـاخير در جـذب كيـسه زرده،

اختلال در سيستم گوارشي و سلب آرامش جوجه مي گردد. توجه داشته باشـيد كـه سيـستم

گرمايش از كف نبايد بعنوان منبع حرارتي براي گرم كردن سالن در نظر گرفته شود . ديـده

شده كه از اين سيستم با هدف گرم نمودن سالن استفاده شده ، كف سالن بيش از حد گـرم

شده و در نتيجه جوجه هـا بـيش از حـد احـساس گرمـا نمـوده كـه در ايـن صـورت جوجـه

دهيدراته شده و آرامش خود را از دست مي دهد و از خوردن آب وغذا دست ميكشد.

بـتن كف فقط بايد سرد نباشد و وقتي با دست كف سالن را لمس ميكنيد احساس سرما ننمائيـد

لذا نبايد گرم و داغ باشد . بنابراين علاوه بر گرمـايش از كـف، بايـد منبـع حرارتـي مطمـئن

هيتر يا فن جت براي گرم نمودن سالن نيز در نظر بگيريد

.

جهت نگارش طرح توجیهی و یا طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزارع پرورش شترمرغ

با واحد پشتیبانی تماس گرفته و یا از منوی سایت به بخش مورد نظر مراجعه نمایید

مهندس محمد سراهنگ

09393849776

.

پرورش شترمرغ

اگر امكان استفاده از سيستم گرماش از كف براي شما ميسر نيست، بايد يـك مـانع بـين

بتن و شكم جوجه بعنوان عايق در نظر بگيريد . از حصير پلاسـتيكي، خـاك تميـز معمـولي،

پهن گاو (با احتياط و رعايت شرايط بهداشتي ) كه بر روي آن حـصير پلاسـتيكي قـرار داده

شده مي توانيد استفاده نمائيد . ميتوانيد يك خوابگاه در يك قسمت سالن در نظـر گرفتـه و

در هنگام شب جوجه ها را براي استراحت به داخل آن منتقل نمائيد . كف خوابگاه با چـوب

يا كاه (قطعات بلند كاه ) يا حصير آهني از بتن فاصله گرفته و بر روي آن حـصير پلاسـتيكي

و يا موكت (بدون كرك و مو) و يا هر كفپوش مناسب ديگـري قـرار دهيـد . در بـالاي سـر

جوجه ها نيز لامپ حرا رتي قرار گيرد. لامپ هاي حرارتي در هر پن، بسته بـه تعـداد جوجـه ،

پرورش شترمرغ

يك يا چند عدد لازم است . براي هـر لامـپ حرارتـي حـدود 12 تـا 15 جوجـه (بـا در نظـر

گرفتن سن) كافي است . براي كاهش نفوذ گرما و سرما توصيه ميشود ديوارهاي اصلي و

سقف عايقبندي شـوند . در صـورت اسـتفاده از مـادر مـصنوعي (لامـپ حرارتـي، بخـاري،

رادياتور با آب گـرم و …) دمـاي سـالن پـرورش جوجـه در حـدود 25 درجـه سـانتي گـراد

نگهداري شود . ارتفاع مادر مصنوعي بايد طوري تنظـيم شـود كـه در ارتفـاع قـد جوجـه هـا

حدود 30 درجه سانتي گراد حرارت مهيا نمايد . اگر مادر مصنوعي بيش از حـد پـايين باشـد

جوجه ها پراكنده شده و از منبع حرارتي فاصله مـي گيرنـد و اگـر بـيش از انـدازه بـالا باشـد

 جوجه ها بر روي هم انباشته شده و امكان خفگي آنان وجود دارد

طول گردشگاه را 10 تا 15 متر در نظر بگيريد و كف آن را بتن نمائيد

بديهي است طرح هـاي فراوانـي بـر اسـاس ظرفيـت توليـدي مزرعـه، شـرايط اقتـصادي

سرمايه گـذار و شـرايط آب و هـوايي منطقـه امكـان پـذير اسـت.

.

طرح توجیهی پرروش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش شترمرغ 2000 قطعه ای

.

سالن پرورش جوجه از يك تا 3 ماهگي

همانطور كه قبلاً توضيح داده شـد در مـزارع تـوام ( پـرورش مولـدين + پرواربنـدي ) و

مزارع پرواري چند سني ، تفكيك سالن پرورش جوجه تـا يـك مـاهگي، از سـالن پـرورش

يك ماهگي تا سه مـاهگي ، امـري ضـروري اسـت . ولـي در مراكـز پرواربنـدي تـك سـني

تفكيك اين دو سالن ضروري نيست و جوجه ها ميتوانند از ابتداي پـرورش در يـك سـالن

واحد قرار بگيرند

بنابراين مشخصات اين سال ن براي پرواربندان تك سني، بمنظور پرورش جوجـه از سـن

تولد تا سه ماهگي اسـت و بـراي پـرورش دهنـدگان مولـد (تـوام ) و پرواربنـدي چنـد سـني،

ميتواند با هدف پرورش جوجه از سن يك ماهگي تا سه ماهگي مورد استفاده قرار بگيرد

مشخصات فني و بهداشتي اين سالن مانند سالن تولد تا سه ماهگي) است. نكـات زيـر در

تاسيس اين سالن بايد مد نظرقرار بگيرد

پرورش شترمرغ

– فضاي لازم براي هر جوجه در داخل سالن يك مترمربع در نظر گرفته شود

– ارتفاع ديوارهاي جداكننده در حدود 80 سانتي متر در نظر گرفته شود . استفاده از نرده هاي

آهني بعنوان جداكننده داراي معايب و مز ايايي ميباشد كه در مجمـوع بهتـر اسـت اسـتفاده

گـردد. زيـرا امكـان تهويـه بهتـري را در سـالن بهنگـام اسـتفاده از تجهيـزات تهويـه فـراهم

مينمايد. در اينصورت مي توانيد ارتفاع نرده ها را در حدود يك متر يا بيشتر انتخاب نمائيد

براي حصول نتيجه بهتر مي توانيد تا ارتفاع 20 تا 30 سانتيمتر از كـف، از آجـر يـا بلـوك بعنـوان

ديوار استفاده نموه و سپس بر روي آن نرده قرار دهيد. كف سالن نيز بتنريزي شود

– سالن مجهز به سيستم تهويه و منبع حرارتي گردد. استفاده از حرارت زيرزميني الزامي نيست

سالن داراي اتاق تجهيزات، انبار دان، اتاق تاسيسات و سرويس بهداشتي باشد

– سالن مي تواند يكطرفه و يا دو طرفه احداث شده و گردشـگاه نيـز بـراي پـرورش در ايـن

سن كاملاً ضروري است

پرورش شترمرغ

– در گردشگاه احداث سايبان كاملاً ضروري بوده و بهتر اسـت در انتهـاي گردشـگاه قـرار

گيرد. كف گردشگاه مي تواند خاك معمولي باشد . البته عقايـد در ايـن خـصوص متفـاوت

بوده و بر اساس شرايط آب و هوايي و مسائل بهداشتي، بستر مناسب انتخاب ميگردد

– فضاي لازم براي هر جوجه در گردشگاه حدود 5 تا 10 مترمربع در نظر گرفته شـود . البتـه

هرچه فضاي بيشتري در اختيار پرندگان قرار گيرد، بهتر است

.

تاسيسات پرواربندي(از سه ماهگي تا سن كشتار)

در تاسيسات پرورابندي نياز به فضاي مسقف به صورت كـاملاً بـسته نبـوده و از سـايبان

جهت جلوگيري از اثرات غيرمساعد عوامل محيطي استفاده ميگرد

در اين سن پرنده بيشتر وقت خود را در گردشگاه به سر مي برد

رعايت فضاي مناسب براي پرنـدگان پـرواري از اهميـت ويـژه اي بـراي رشـد مطلـوب

پرنده، كاهش جراحات و آسيب د يدگي پرندگان برخـوردار اسـت . توصـيه بـراي حـداقل

تعداد پروراي در يك پن 50 قطعه و حداكثر 100 قطعه پرنده مي باشد. ولي تجربيات مولفين

نشان مي دهد كه در سيستم بسته پرورشي تراكم 25 قطعه پرنـده تـاثير بـه سـزايي در كـاهش

مشكلات پرورابندي داشته و رشد پرندگان نيز بهبود چشمگيري مييابد.  بستر قسمت سايبان بايد از خاك

پوشيده شده باشد و نياز به كف سازي به حداقل مـي رسـد

ولي لازم است كه بستر يكنواخت و مسطح باشد

پرورش شترمرغ

  پن هاي كنار يكديگر در بخش زير سايبان مي توانند با مصالحي همچون آجـر و سـيمان

و يا با استفاده از تـوري از يكديگرجـدا شـوند . در بخـش گردشـگاه مـي تـوان از فـنس بـه

تنهايي، فنس به همراه بلوك يا آجر و يا تركيبي از فنس و بتن استفاده كرد

در مورد ظروف آبخوري و دانخوري مي توان از انواع ظروف پلي اتـيلن اسـتفاده كـرد

حتي در برخي موارد مي توان از دو تكه كردن لاسـتيك هـاي كـاميون و ماشـين آلات و يـا

استفاده از ظروف فلزي براي آخور پرندگان استفاده كرد . جهت درست كردن دانخوري و

آبخوري ثابت از آجر و پوشش سيماني استفاده مـي گـردد . بـه ازاي هـر پرنـده بـا توجـه بـه

شرايط آب و هوايي 2 تا 5 مترمربع سايبان در نظر گرفته ميشود و فضاي گردشگاه نيـز بـه

ازاي هر پرنده بين 10 تا 20 مترمربع توصيه مي گردد. كوتـاه بـودن و يـا بلنـد بـودن انـدازه

آخور و آبشخور باعث ميشود تا هم پرنده به سختي آب و خوراك را مصرف كند و يا بـا افتادن در آن باعث

آلوده شدن و يا واژگون شدن ظروف گردد.

تاسیسات پرورش مولدین

تاسيسات و فـضاي مـورد نيـاز مولـدين بـا توجـه بـه شـرايط آب و هـوايي گونـاگون و

همچنين تعداد پرنده هايي كه در هر پـن نگهـداري مـي گـردد مـي توانـد ابعـاد و طـرح هـاي

متفاوتي را داشته باشد . در مناطق گرمسيري و نيمه بيابانی معمولاً تنها يـك بخـش سـايبان و

گردشگاه احتياجات تاسيساتي را شامل ميشود ولي در مناطق سردسير كـه داراي بارنـدگي

هستند نياز به احداث بنا براي حفظ پرنـدگان در برابـر سـرما نيـز اسـت كـه در ايـن شـرايط

ميتوان كل سايبان را در بخشي كه به گردشگاه متصل مي شود ساخت.

سايبان را مي توان با توجه به شرايط اقليمي منطقه با مصالح گوناگون درست كرد بـه عنـوان

مثال در مناطق گرمسيري مي توان با استفاده از برگ د رختان نخل نيز سـايبان درسـت كـرد

در مناطق سردتر نياز به عايق كردن بخش سايبان و يا حتي ايجاد اتاقي مسقف، بيشتر است

مساحت فضاي سايبان مورد نياز هر پرنده مولـد حـداقل 6 مترمربـع اسـت ولـي در نظـر

پرورش شترمرغ

گرفتن 8 مترمربع فضاي سايبان به ازاي هر قطعه مولد مطلـوب تـر اسـت . فـضاي گردشـگاه

مورد نياز هر پرنده مولد حداقل 125 مترمربع توصيه ميشود و هرچه فـضاي مـورد اسـتفاده

بيشتري در اختيار پرندگان باشد رفاه و آسايش پرندگان بيشتر تامين مي گـردد و درگيـري و نـزاع

بين پرندگان كاهش مي يابد كه تاثيري مستقيم بر توليد مثل و كيفيت جوجه هايشان دارد

فضاي گردشگاه معمولاً با استفاده از فنس كشي و يا بـا اسـتفاده از لولـه كـه در فواصـل

مشخص و يكساني از يكديگر نصب مي شوند، مـي توانـد آمـاده شـود . در ايـران از مـصالح

پرورش شترمرغ

مختلف مي توان براي ايجـاد يـك گردشـگاه اسـتفاده كـرد كـه عبارتنـد از : تركيـب سـيم

مفتولي و لوله، فنس و لوله، سيم بكسل و لوله و يا تركيبي از فنس و سيم بكسل و لوله . البته

جهت پايداري هر چه بيشتر اين بخش در برخي از مزارع پرورشـي از بلـوك جهـت ديـوار

چيني تا ارتفاع يك متري استفاده ميشود و در روي آن توري نصب مـي گـردد . در برخـي

مواقع نيز جهت استحكام هر چه بيشتر توري پس از كارگذاري آن از بتن تا ارتفـاع 50 الـي 70

سانتيمتري جهت افزايش ايستايي فنس كشي استفاده ميشود

ارتفاع فنس توري براي پنهـا ي مولـدين 2/2 متـر توصـيه مـي گـردد و لازم اسـت كـه

بخش بالايي توري ها با استفاده از كارگذاشتن قوطي و يا برگرداندن قسمت هاي نوك تيز

توري از بروز آسيبهاي احتماًلي به پرنده جلوگيري كرد

پرورش شترمرغ

كف پنهاي مولدين در زير سـايبان بايـد داراي بـستري نـرم باشـد و خـالي از سـنگ و

سنگ ريزه باشد و محيط امني را براي تخمگذاري پرنده فراه م آورد . معمولاً از بستر ماسـه

بادي و يا ماسه شسته شده براي اين بخش استفاده مـي گـردد . كـف گردشـگاه مـي توانـد از

بستر خاكي منطقه باشد ولي لازم است تسطيح شود و با شيب ملايمي به سمت پـايين زمـين

و يا يك گوشه از پن از گل شدن و ماندگاري آب در محوطه گردشگاه جلوگيري كند

تجهيزات گرمايشي و سرمايشي خاصي براي تاسيسات مولـدين نيـاز نمـي باشـد ولـي بـراي

مناطق گرمسير كه بـه خـصوص در اواسـط تابـستان پرنـدگان گرمـاي بـيش از حـد آسـتانه

تحملشان را بايد پشت سر بگذارند تعبيه كردن مه پاش از اصلي تـرين مـوارد جهـت خنـك كردن پرندگان

مي باشد

.

جهت نگارش طرح توجیهی و یا طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزارع پرورش شترمرغ

با واحد پشتیبانی تماس گرفته و یا از منوی سایت به بخش مورد نظر مراجعه نمایید

مهندس محمد سراهنگ

09393849776

.

سایر ساختمان ها

انواع مواد خوراکی و تهیه خوراکی

اکثر مزارع پرورش شترمرغ خوراك مـورد نيـاز پرنـدگان پرورشـي را خودشـان آمـاده

ميكنند. در اين مزارع معمـولاً انبـاري در نظـر گرفتـه مـي شـود كـه در آن تجهيـزات تهيـه

خوراك مانند : آسياب و ميكسر نصب ميگردد. زميني كه براي اين كـار اسـتفاده مـي شـود

بايد بالاتر از ساير نقاط مزرعه پرورشي باشد در غير اين صورت بايد سطح آن را با استفاده

از سنگريزه و شن بالا آورد . كف انبار بايد از جـنس بـتن مـسلح باشـد . اسـتفاده از فـن نيـز

جهت تهويه هوا لازم است به خصوص در زمـاني كـه رطوبـت بالاسـت كـه بتـوان آن را از

محيط انبار خارج نمود

بهتـر اسـت جهـت جلـوگيري از مخلـوط شـدن مـواد اوليـه در انبـار بـين هـر يـك از

بخشهايي كه مرتبط با هر يك از مواد خوراكي است ، ديواري به ارتفاع 1 متر تعبيه گردد

مواد بسته بندي شده در انبار نيز لازم است تا بر روي پالت هايي و با رعايت فا صله با زمين و

ديوار قرار داده شوند

.

انبار علوفه

در برخي مزارع فضاي نگهداري علوفه از محـل نگهـداري سـاير مـواد خـوراكي مجـزا

است. در اين قسمت تنها با ايجاد فضايي به شـكل سـايبان و درسـت كـردن ديوارهـايي در

كنار اين ساختمان تا ارتفاع دو متري مي توان فـضاي م ناسـبي را جهـت نگهـداري علوفـه و

يونجه فراهم آورد . كف اين محل بايد بتن ريزي شود . همچنـين لازم اسـت تـا زمـين محـل

احداث آن داراي زهكشي مناسبي باشد تا مانع از نفوذ رطوبت بـه لايـه هـاي زيـرين علوفـه

انبار شده گردد . در زير سايبان انبار علوفه مي توان فضايي جهت تعبيه علوفـه خـرد كـن نيـز

درنظر گرفت.

.

انبار لوازم و تجهيزات

در مكان مناسب استقرار يافته و در آن لوازم و وسايل مـصرفي جهـت پـرورش و مـورد

نياز ساير قسمتهاي مزرعه پرورشي، نگهداري ميشود

.

قرنطينه

دو نوع ساختمان قرنطينه در مزارع بايد در نظر گرفته شود كه عبارتند از

الف- اتاق قرنطينه

ورودي مزرعه كه براي ورود افراد مجاز به داخل مزرعه در نظر گرفتـه شـده، بلافاصـله

به اتاق قرنطينه باز ميشود. اين اتاق اگر به صورت اصولي و با رعايت بهداشـت در مزرعـه

ايجاد شود بايد به سه بخش اصلي تقسيم شود كه بخش اول قسمت آلـوده اتـاق مـ ي باشـد

كه همان بخش ورودي كاركنان است كه شخص بايد تمامي البسه وكفشهـاي خـود را از

تن در آورد و در قسمتي كه مختص آن هاست قـرار دهـد . بخـش دوم شـامل شستـشو و يـا

بخش ضدعفوني است كه در اين قسمت با توجه بـه امكانـات موجـود مـي توانـد از اسـپري

كردن ضدعفوني كنندهها و يا س اير وسايل و يا حتي دوش آب جهت شستشوي كامل بـدن

استفاده گردد . در بخش سوم كه بخش پاك ناميده مي شود شخص لباسهـاي نـو و مربـوط

پرورش شترمرغ

به فعاليت در مزرعه به تن ميكند.

ب- ساختمان و تاسيسات قرنطينه دام

به منظور جلـوگيري از خـسارت ناشـي از ابـتلا و شـيوع بيمـاري هـا در واحـد، احـد اث

قرنطينه با رعايت فاصله مناسب ضروري مي باشد تا پرندگان تازه وارد به مدت تعيين شـده

حداقل6 هفته در اين محل نگهداري و كليـه اقـدامات بهداشـتي در مـورد آن هـا اعمـال و

پس از اطمينان از سلامتي و كاهش خطر انتقال بيماري به واحد مربوط منتقل شوند.

.

بيمارستان

ايجاد محلي به عنوان بيمارستان در واحد الزامي است . كه شامل دو قـسمت مجـزا بـراي

بالغين و سنين پايين تر مي باشد. اين مكان به دليل اينكه پرندگان مظنون يـا بيمـار بايـستي بـه

دور از گله نگهداري شود كلاً از بقيه واحد جدا مي باشد و نبايـد در جهـت بـاد باشـد تـا از

انتشار آلودگي در محوطه جلوگيري گردد

.

اتاق كالبد گشايي و آزمايشگاه

اين اتاق كه با توجه به وسعت سرمايه گذاري و امكانات موجـود سـاخته مـي شـود بايـد داراي تجهيزات

لازم جهت باز كرد لاشه و همچنـين در دسـترس بـودن تجهيـزات ابتـدايي جهت آزمايش بر روي لاشه باشد

كوره لاشه سوز و چاه دفن تلفات

جهت از بين بردن لاشه هاي كالبد گشايي و حيوانات تلف شده مي توان از كـوره لاشـه

سوز و يا چاه تلفات استفاده شود ، البته بايد ايـن نكتـه مـورد توجـه باشـد كـه شـترمرغ هـاي

پرواري بالاي 4 ماه و مولدين را نمي توان در كوره لاشه سـوز سـوزان د و نيـاز بـه چـاه دفـن

تلفات است . لازم است تا اتاق كالبـد گـشايي و كـوره لاشـه سـوز و يـا چـاه دفـن تلفـات

نزديك به هم و غير قابل دسترس حيوانات باشـند و بـا در نظـر گـرفتن جهـت وزش بـاد در

دورترين نقطه مزرعه احداث گردند

اتاق خدمات ( اتاق سرويس )

براي هر سالن پرورش بايد اتاق سرويس جهت نصب مخزن آب بـه منظـور مـصرف دارو در آب

آشاميدني، اقدامات كنترلي گله و ساير تجهيزات در محل مناسب در نظر گرفته شود.

اتاق كارگران و كاركنان

خانه هاي كارگري در محلي احداث شوند كه كارگران امكان ورود مـستقيم بـه داخـل فارم را ند اشته و در

برنامه سر كشي ضمن رعايت كليه اصول ايمني زيستي ( دوش، تعـويض لباس و …. ) بايستي از قسمت

نگهداري جوانترها به طرف بالغين و از سمت پرنـدگان سـالم به طرف پرندگان مريض تردد نمايند

اتاق مديريت

محـل ثبـت و بايگـاني اطلاعـات و نظـارت بـر عملكـرد كاركنـان مزرعـه و وضـعيت شترمرغهاي موجود

مي باشد و لازم است امكانـات لازم جهـت اسـكان مـدير و همكـاران ايشان در آن مهيا باشد

اتاق نگهباني

جهت كنترل ورود و خروج افراد در ابتداي مزرعه و در كنار در ورودي مزرعه سـاخته ميشود

حصار

وجود حصار در ا طراف مجموعه به منظور جلوگيري از ورود حيوانـات و افـراد متفرقـه الزاميست.

.

.

جهت مشاهده مطالب آموزشی در زمینه کسب و کار

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

صفحه اینستاگرام سایت طرح نویس

.

جهت نگارش طرح توجیهی و یا طراحی نقشه های جانمایی و فنی و اجرایی مزارع پرورش شترمرغ

با واحد پشتیبانی تماس گرفته و یا از منوی سایت به بخش مورد نظر مراجعه نمایید

مهندس محمد سراهنگ

09393849776

.

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

شتر مرغ – طرح پرورش شتر مرغ – پرورش شتر مرغ – دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ –
طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ۲۰۰ قطعه ای – طرح توجیهی شتر مرغ مولد و تخمگذار –
– طرح توجیهی پرورش شتر مرغ پرواری – طرح توجیهی پرورش شتر مرغ مولد و توام –
نقشه جانمایی پرورش شتر مرغ – ماهی قزل آلا – طرح توجیهی ماهی قزل آلا –
دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا – طرح توجیهی ماهیان سردآبی – طرح احداث مزارع پرورش قزل آلا

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

ضوابط پرورش ماهی قزل آلا – دستورالعمل اجرایی پرورش و تکثیر قزل آلا – مراحل اخذ مجوز پرورش ماهی قزل آلا –
طرح توجیهی – خرید و دانلود طرح توجیهی – دانلود رایگان فایل طرح توجیهی –
طرح توجیهی چیست و چگونه تهیه می شود – طرح توجیهی سامانه کارا – طرح توجیهی مشاغل خانگی
– قیمت طرح توجیهی – سرفصل های طرح توجیهی – آموزش نگارش طرح توجیهی – طرح توجیهی کشاورزی
– مشاوره طرح توجیهی – تعریف طرح توجیهی – طرح های کشاورزی و صنعتی – طرح های توجیهی کارافرینی
طرح توجیهی چیست – طرح های صنعتی – خانه کارافرینان ایران – طرح توجیهی کشاورزی و گردشگری –
طرح توجیهی صنعتی – خانه طرح توجیهی نویسان ایران – دانلود رایگان طرح توجیهی شیلات و آبزی پروری –

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

دانلود رایگان طرح توجیهی دام و طیور – مرکز تخصصی نگارش طرح توجیهی در ایران – بیزینس پلن و بوم کسب و کار –
نگارش طرح های توجیهی صنعت و معدن – طرح های زود بازده کشاورزی – شرکت شهرک های کشاورزی –
فرصت های سرمایه گذاری کشاورزی – فرصت های سرمایه گذاری صنایع غذایی – طرح های زود بازده جهاد کشاورزی –
وام اشتغال روستایی – صندوق توسعه ملی – مشاوره سرمایه گذاری – سایت طرح توجیهی –
فروش طرح توجیهی – خرید طرح توجیهی – نگارش طرح توجیهی – دانلود طرح توجیهی –
فروشگاه طرح توجیهی – سایت فروش اینترنتی طرح توجیهی – سایت طرح نویس – سایت مهندس محمد سراهنگ –
کارشناس طرح توجیهی – کانون مشاوران طرح های توجیه مالی و بانکی – مشاور طرح توجیهی –

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای – گلخانه خیار درختی – گلخانه گل رز – طرح توجیهی گلخانه گل رز –
گل رز – آموزش کشت گل رز گلخانه ای – طرح توجیهی گلخانه گیاهان زینتی – طرح توجیهی احداث گلخانه گل رز هیدروپونیک –
گل رز هیدروپونیک – طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گل رز نگارش سال ۹۸ – گلخانه گل های شاخه بریده –
طرح توجیهی گلخانه گل رز هلندی – طرح توجیهی گل رز سال ۹۸ – طرح توجیهی احداث گلخانه گل رز –
طرح توجیهی مشاغل گلخانه گل – گل رز هلندی – طرح توجیهی گل های زینتی –
طرح احداث گلخانه فلفل دلمه ای – طرح کاشت گلخانه ای فلفل دلمه ای – پرورش گلخانه ای فلفل دلمه ای
– میزان برداشت فلفل دلمه ای گلخانه ای – کشت و پرورش فلفل دلمه ای – کشت فلفل دلمه ای ۴ رنگ در گلخانه

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

طرح توجیهی گلخانه زعفران – زعفران گلخانه ای – زعفران – کشت زعفران – آموزش کشت زعفران در گلخانه
– گلخانه زعفران – دانلود طرح توجیهی کشت زعفران گلخانه ای – زعفرام گلخانه چیست – کشت زعفران در گلخانه –
طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی – توت فرنگی گلخانه ای – کشت توت فرنگی در گلخانه –
دانلود طرح توجیهی گلخانه توت فرنگی – توت فرنگی هیدروپونیک – طرح توجیهی احداث گلخانه توت فرنگی هیدروپونیک
دانلود فیلم گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی – گلخانه گوجه فرنگی هیدروپونیک –

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک بادمجان – آموزش کشت بادمجان هیدروپونیک در گلخانه –
بادمجان هیدروپونیک – گلخانه بادمجان قلمی – دانلود رایگان طرح توجیهی گلخانه بادمجان – گلخانه آلوورا –
طرح توجیهی گلخانه آلوئه ورا – آلوورا – کشت آلوئه ورا در گلخانه – دانلود طرح توجیهی کشت آلوورا –
– آموزش تولید نشاء در گلخانه – نشاء سبزی و صیفی – نشاء کاری – طرح سرمایه گذاری تولید نشاء –
دانلود فیلم تولید نشاء مکانیزه – طرح توجیهی شیلات و آبزی پروری – طرح توجیهی شیلات – کسب و کار پرورش ماهی
– پرورش ماهی – طرح های شیلات – طرح های آبزی پروری – تسهیلات پرورش ماهی – تسهیلات کسب و کار شیلات
– بررسی اقتصادی طرح های آبزی پروری – مشاوره پرورش ماهی – طرح توجیهی پرورش ماهی – شیلات و آبزیان

پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

– طرح توجیهی احداث مزارع پرورش ماهی – طرح توجیهی پرورش ماهی در قفس – انجمن شیلات و آبزی پروری ایران – ماهیان خاویاری
– تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری – طرح توجیهی ماهیان خاویاری – طرح توجیهی ماهی خاویار – ماهی خاویار – پرورش ماهی خاویاری
– نگارش طرح توجیهی ماهیان خاویاری – دانلود رایگان طرح توجیهی ماهیان خاویاری – وام پرورش ماهی خاویاری –
– طرح توجیهی تکثیر و پرورش ماهی سیبری خاویاری – طرح توجیهی تکثیر و پرورش ماهی اوزون برون خاویاری –
مشاوره سرمایه گذاری پرورش ماهیان خاویاری – طرح توجیهی ماهی خاویاری سال ۹۸ – ماهی کپور –
دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش ماهی کپور – طرح توجیهی تکثیر و پرورش ماهی کپور –
طرح توجیهی پرورش ماهیان گرم آبی – کارافرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور –

پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

دانلود طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش ماهی کپور – سود پرورش ماهی کپور – طرح پرورش ماهی کپور در استخر کشاورزی
– طرح توجیهی ماهی کپور سال ۹۸ – طرح توجیهی کشت توام اردک و ماهی کپور – طرح توجیهی تکثیر بچه ماهی کپور – پرورش ماهی تیلاپیا
– ماهی تیلاپیا – طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا – دانلود رایگان طرح توجیهی ماهی تیلاپیا – طرح احداث مزرعه تیلاپیا سال ۹۸
– طرح توجیهی پرورش ماهی تیلاپیا مدار بسته –
طرح امکان سنجی پرورش ماهی تیلاپیا – مجوز پرورش ماهی تیلاپیا – آموزش پرورش ماهی تیلاپیا –
میگو – طرح توجیهی میگو – دانلود رایگان طرح توجیهی میگو سال ۹۸ – طرح توجیهی تکثیر و پرورش میگو
– آموزش تولید میگو – طرح توجیهی بسته بندی و صادرات میگو – فرصت های سرمایه گذاری میگو –
طرح توجیهی مزرعه ۵ هکتاری میگو – دانلود طرح توجیهی مزرعه پرورش میگو – طرح توجیهی پرورش میگو در استخرهای بتنی –
سرمایه گذاری در پرورش ماهی زینتی – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش ماهیان زینتی –
طرح توجیهی استخر پرورش ماهی زینتی اب شیرین – پرورش کروکودیل – پرورش تمساح –
دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش کروکودیل – طرح توجیهی پرورش تمساح – سودآوری طرح تکثیر و پرورش تمساح

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

– طرح توجیهی کروکودیل – دانلود طرح توجیهی کروکودیل یا تمساح – هزینه های پرورش تمساح –
امکان سنجی طرح کسب و کار کروکودیل یا تمساح – آموزش پرورش کروکودیل در ایران –
طرح توجیهی پرورش تمساح نژاد گاندو – نگارش طرح توجیهی پرورش تمساح سال ۹۸ –
طرح توجیهی پرورش قورباغه pdf – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قورباغه – سرمایه لازم برای پرورش قورباغه –
طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۱۰۰ تن در سال – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قارچ – طرح سرما یه گذاری تولید قارچ خوراکی
– هزینه تولید قارچ دکمه ای – pdf طرح توجیهی قارچ دکمه ای – طرح توجیهی کارافرینی پرورش قارچ دکمه ای –
طرح توجیهی و امکان سنجی پرورش قارچ – طرح توجیهی بسته بندی قارچ خوراکی –

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی تولید و بسته بندی قارچ – طرح توجیهی کنسرو قارچ – طرح توجیه اقتصادی تولید بلنچ و کنسرو قارچ –
طرح توجیهی فراوری قارچ خوراکی – قارچ صدفی – طرح توجیهی قارچ صدفی – دانلود رایگان طرح توجیهی قارچ صدفی سال ۹۸
طرح کسب و کار قارچ دارویی گانودرما – کارافرینی قارچ گانودرما – بذر قارچ دکمه ای –
طرح توجیهی تولید بذر قارچ دکمه ای – دانلود رایگان طرح توجیهی تولید بذر قارچ خوراکی –
آزمایشگاه تولید بذر قارچ دکمه ای – طرح توجیهی تجهیزات آزمایشگاه تولید بذر قارچ –
طرح توجیهی احداث واحد تولید کمپوست قارچ – طرح تولیدکمپوست قارچ جهاد کشاورزی –

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

طرح تجهیزات واحد تولید کمپوست قارچ – طرح توجیهی صادرات – طرح توجیهی صادرات محصولات کشاورزی –
دانلود رایگان طرح توجیهی صادرات و واردات محصولات کشاورزی – سرمایه گذاری صادرات صیفی جات –
طرح صادرات میوه و سبزی – طرح توجیهی صادرات محصولات باغی – طرح توجیهی صادرات میوه –
صادرات میوه – طرح توجیهی بازرگانی – تجارت محصولات کشاورزی – طرح توجیهی صادرات محصولات صنایع غذایی
– طرح توجیهی شرکت صادرات محصولات کشاورزی – پروژه کارافرینی صادرات کشاورزی
– طرح کسب و کار صادرات محصولات کشاورزی – سورتینگ و بسته بندی – طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی –
طرح توجیهی سورتینگ مکانیزه – طرح توجیهی درجه بندی محصولات کشاورزی –
طرح توجیهی احداث کارخانه سورتینگ محصولات کشاورزی – سردخانه محصولات کشاورزی
طرح توجیهی احداث کارخانه فراوری پیاز – واحد تولید پیاز سرخ کرده – طرح توجیهی خط تولید پیاز سرخ شده و پودر پیاز

پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای

کارافرینی تولید پیاز خلال و سرخ شده – طرح توجیهی قرقاول – طرح وجیهی پرورش قرقاول –
طرح توجیهی پرورش قرقاول گوشتی و مولد – مشاوره سرمایه گذاری طرح پرورش قرقاول –
طرح پرورش کبک و قرقاول – تهیه طرح توجیهی قرقاول – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قرقاول –
طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش قرقاول – طرح توجیهی پرورش قرقاول تخم گذار – طرح توجیهی قرقاول سال ۹۸ –
دانلود رایگان طرح توجیهی باغ پرندگان – طرح احداث باغ پرندگان ۵ هکتاری – اصول و ضوابط احداث باغ پرندگان
– طرح کسب و کار باغ پرندگان – پروژه کارافرینی باغ پرندگان – سرمایه گذاری باغ پرندگان
کارافرینی در زمینه باغ پرندگان – احداث باغ پرندگان – طراحی باغ پرندگان – طرح توجیهی باغ پرندگان سال ۹۸
هزینه احداث باغ پرندگان – هزینه احداث باغ پرندگان زینتی – طرح توجیهی مرغداری – طرح توجیهی طیور

پرورش شترمرغ

– طرح توجیهی ماکیان – طرح توجیهی مرغداری گوشتی – طرح توجیهی مرغداری تخم گذار –
طرح توجیهی تولید جوجه یک روزه – دانلود رایگان طرح توجیهی مرغداری صنعتی – طرح توجیهی مرغداری ۹۸ –
طرح کارافرینی مرغداری گوشتی – طرح پرورش مرغ بومی – مرغداری تخمگذار – مرغ تخم گذار –
طرح توجیهی احداث مرغداری تخم گذار – دانلود طرح توجیهی احداث مرغداری در کرج – سرمایه گذاری در بخش مرغداری
– طرح توجیهی مرغداری ۱۰۰ هزار قطعه ای – طرح توجیهی مرغ تخم گذار محلی
– طرح توجیهی پرورش مرغ بومی تخمگذار در سالن – طرح توجیهی سالن پرورش مرغ تخمگذار –
طرح توجیهی تولید جوجه یک روزه اردک – طرح توجیهی پرورش اردک گوشتی –
طرح توجیهی پرورش اردک زینتی – طرح توجیهی پرورش و تکثیر اردک ماندرین –

پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی مزرعه پرورش اردک زینتی – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش اردک – پرورش اردک –
طرح توجیهی پرورش اردک سنتی – آشنایی با طرح توجیهی پرورش اردک – طرح توجیهی پرورش اردک ۵۰۰۰ قطعه ای
– پروژه کارافرینی پرورش اردک مادر – دانلود طرح توجیهی پرورش اردک ۹۸ – طرح توجیهی پرورش اردک اسرائیلی –
طرح توجیهی پرورش مرغابی – درآمد پرورش اردک – سرمایه گذاری در پرورش اردک گوشتی –
طرح توجیهی تاسیس مزرعه پرورش اردک – ضوابط اخذ مجوز پرورش اردک – ایده پرورش اردک در استخر پرورش ماهی –
طرح کسب و کار تولید تخم نطفه دار بلدرچین – طرح کارافرینی بلدرچین ۹۸ – طرح توجیهی ایجاد شکارگاه بلدرچین
– ضوابط اخذ مجوز مزرعه پرورش بلدرچین – طرح توجیهی واحد مکانیزه پرورش بلدرچین

پرورش شتر مرغ

– آشنایی با طرح توجیهی پرورش بلدرچین – وام بانکی پرورش بلدرچین – مشاغل خانگی پرورش بلدرچین
– فروش اینترنتی طرح توجیهی بلدرچین pdf – طرح توجیهی جوجه کشی بلدرچین –
طرح توجیهی پرورش کبک – پرورش کبک – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش کبک –
– طرح توجیهی تکثیر و پرورش کبک صنعتی – طرح مشاغل خانگی پرورش کبک –
طرح توجیهی پرندگان زینتی – طرح توجیهی پرورش پرندگان زینتی – طرح توجیهی احداث واحد پرورش پرندگان زینتی –
دانلود رایگان طرح توجیهی مزرعه پرورش پرندگان زینتی – پرورش پرندگان زینتی در کرج –
طرح توجیهی سالن پرورش پرندگان زینتی – طرح احداث مزرعه پرندگان زینتی – طراحی سالن پرورش پرندگان زینتی
آموزش پرورش پرندگان زینتی – سود پرورش پرندگان زینتی – طرح توجیهی پرورش طوطی –
طرح توجیهی سالن پرورش طوطی – طرح توجیهی باغ پرورش طوطی – طرح کسب و کار خانگی پرورش طوطی –
طرح توجیهی پرورش طوطی کاسکو – طرح توجیهی پرورش طوطی عروس هلندی –

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

طرح توجیهی پرورش و تکثیر کوتوله برزیلی – فرصت های سرمایه گذاری پرورش پرندگان زینتی
– کسب درامد عالی از پرورش پرندگان زینتی – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش طوطی –
طرح توجیهی پانسیون طوطی – پرورش طوطی سانان – طرح توجیهی خانه طوطی –
طرح توجیهی پرورش قناری – طرح توجیهی سالن پرورش قناری – دانلود رایگان طرح توجیهی تکثیر قناری –
پرورش قناری – پرورش قو – طرح توجیهی پرورش قو – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قو –
پرورش طاووس – دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش طاووس – طرح توجیهی طاووس –
طرح توجیهی پرورش مرغ و خروس لهستانی و سلطان – مرغ شاخدار – پرورش مرغ شاخدار –
طرح توجیهی مزرعه پرورش مرغ شاخدار – طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش مرغ شاخدار –
طرح توجیهی پرروش مرغ شاخدار گوشتی – دستورالعمل های طیور – سیاست های اجرایی طیور –
ضوابط اجرایی طیور – پرورش سگ – طرح توجیهی پرورش سگ – دانلود طرح توجیهی پرورش سگ ۹۸ –

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی پرورش سگ نگهبان – طرح توجیهی پرورش سگ زینتی – طرح توجیهی پرورش سگ مواد یاب
ایده راه اندازی پانسیون سگ – طرح راه اندازی پت شاپ – طرح توجیهی پانسیون نگهداری سگ – طرح توجیهی مرکز نگهداری سگ –
باغ وحش – طراحی باغ وحش – سرمایه گذاری باغ وحش – طرح توجیهی باغ وحش – طرح توجیهی احداث باغ وحش
– دانلود رایگان طرح توجیهی باغ وحش – طرح احداث باغ وحش ۵ هکتاری – اصول و ضوابط احداث باغ وحش
– طرح کسب و کار باغ وحش – پروژه کارافرینی باغ وحش – سرمایه گذاری باغ وحش – کارافرینی در زمینه باغ وحش –
احداث باغ وحش – طرح توجیهی باغ وحش سال ۹۸ – هزینه احداث باغ وحش – درامدهای باغ وحش

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

نماد اعتماد

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات