طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن

طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست 100 تن در سال
پیش نمایش راهنما
  • نسخه بروز
  • تاریخ نشر 1 دی 1399

توضیحات

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

زمین مورد نیاز : 1000 متر مربع

 

مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید

تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

 

 

مدت زمان لازم برای نگارش طرح توجیه مالی ( مطالعاتی ) 1 الی 7 روز کاری می باشد

مدت زمان لازم برای نگارش طرح توجیهی سفارشی ( بدون وام ) 3 الی 7 روز کاری می باشد

مدت زمان لازم برای نگارش طرح توجیهی سفارشی ( با وام ) 3 الی 7 روز کاری می باشد

مدت زمان لازم برای طراحی نقشه جانمایی ( اتوکد ) 7 الی 14 روز کاری می باشد

مدت زمان لازم برای طراحی نقشه های فنی و اجرایی ( اتوکد ) 7 الی 14 روز کاری می باش

مدت زمان لازم برای طراحی سه بعدی محیط ( تری دی مکس ) 7 الی 21 روز کاری می باشد

 

تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

 

طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست 100 تن در سال

 

1- طرح توجیه مالی ( مطالعاتی ) شامل موارد زیر می گردد :

– جدول خلاصه مالی طرح (دارد)

– بررسی توجیه اقتصادی طرح شامل: (ندارد)

مقدمات بررسی موضوع طرح (ندارد)

شناخت محصول و تشریح روش ها و فرآیند تولید (ندارد)

بررسی بازار و ارائه گزارش آماری (ندارد)

بررسی استانداردها و ضوابط مرتبط با موضوع طرح (ندارد)

– بررسی توجیه فنی و مالی طرح شامل: (دارد)

بررسی مشخصات زمین محل اجرای طرح (ندارد)

بررسی مشخصات و رزومه متقاضی (ندارد)

هدف از اجرای طرح (دارد)

پیش بینی ظرفیت تولیدات طرح (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری طرح (ندارد)

تشریح جزئیات طرح (ندارد)

( کارکنان – زمین محل اجرای طرح – محوطه سازی ، ساختمان ها و تأسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – وسائط نقلیه خدماتی – لوازم اداری و رفاهی – هزینه های قبل از بهره برداری – سرمایه در گردش )

جدول زمانبندی اجرای طرح (ندارد)

– جداول بررسی فنی و مالی طرح شامل : (دارد)

جداول پیش بینی سرمایه گذاری ثابت طرح (دارد)

( زمین – محوطه سازی – ساختمان ها و تاسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – اداری و رفاهی – وسائط نقلیه – هزینه های قبل از بهره برداری )

جداول پیش بینی سرمایه جاری طرح (دارد)

( مواد اولیه مصرفی سالانه – حقوق و دستمزد – سوخت و انرژی – استهلاک و تعمیر و نگهداری )

جدول پیش بینی مجموع هزینه های جاری طرح (ندارد)

جدول پیش بینی سرمایه در گردش طرح (دارد)

پیش بینی درآمدهای طرح (دارد)

– جداول بررسی مالی طرح شامل : (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی سرمایه گذاری (دارد)

جدول پیش بینی منابع تأمین سرمایه گذاری طرح (ندارد)

جدول خلاصه وضعیت تسهیلات و اقساط و مدت بازپرداخت اقساط طرح (ندارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات بلند مدت طرح (ندارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات کوتاه مدت ( سرمایه در گردش ) طرح (ندارد)

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان طرح (دارد)

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح (ندارد)

جدول پیش بینی تراز آزمایشی طرح (ندارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نرخ بازده داخلی طرح (ندارد)

محاسبه نرخ بازده داخلی IRR (دارد)

محاسبه ارزش خالص فعلی NPV (ندارد)

محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نقطه سر به سر تولید (ندارد)

محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

جمع بندی و نتیجه گیری شامل : (ندارد)

فرضیات اصلی در انجام برآورد مالی طرح (ندارد)

( واحد پولی – دوره اجرا و بهره برداری – نتیجه گیری و جمع بندی )

ارسال نسخه چاپی  : (ندارد)

 

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

 

طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست 200 تن در سال

 

2- طرح توجیهی سفارشی (بدون وام) شامل موارد زیر می گردد :

– جدول خلاصه مالی طرح (دارد)

– بررسی توجیه اقتصادی طرح شامل: (دارد)

مقدمات بررسی موضوع طرح (دارد)

شناخت محصول و تشریح روش ها و فرآیند تولید (دارد)

بررسی بازار و ارائه گزارش آماری (دارد)

بررسی استانداردها و ضوابط مرتبط با موضوع طرح (دارد)

– بررسی توجیه فنی و مالی طرح شامل: (دارد)

بررسی مشخصات زمین محل اجرای طرح (دارد)

بررسی مشخصات و رزومه متقاضی (دارد)

هدف از اجرای طرح (دارد)

پیش بینی ظرفیت تولیدات طرح (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری طرح (دارد)

تشریح جزئیات طرح (دارد)

( کارکنان – زمین محل اجرای طرح – محوطه سازی ، ساختمان ها و تأسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – وسائط نقلیه خدماتی – لوازم اداری و رفاهی – هزینه های قبل از بهره برداری – سرمایه در گردش )

جدول زمانبندی اجرای طرح (دارد)

– جداول بررسی فنی و مالی طرح شامل : (دارد)

جداول پیش بینی سرمایه گذاری ثابت طرح (دارد)

( زمین – محوطه سازی – ساختمان ها و تاسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – اداری و رفاهی – وسائط نقلیه – هزینه های قبل از بهره برداری )

جداول پیش بینی سرمایه جاری طرح (دارد)

( مواد اولیه مصرفی سالانه – حقوق و دستمزد – سوخت و انرژی – استهلاک و تعمیر و نگهداری )

جدول پیش بینی مجموع هزینه های جاری طرح (دارد)

جدول پیش بینی سرمایه در گردش طرح (دارد)

پیش بینی درآمدهای طرح (دارد)

– جداول بررسی مالی طرح شامل : (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی سرمایه گذاری (دارد)

جدول پیش بینی منابع تأمین سرمایه گذاری طرح (ندارد)

جدول خلاصه وضعیت تسهیلات و اقساط و مدت بازپرداخت اقساط طرح (ندارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات بلند مدت طرح (ندارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات کوتاه مدت ( سرمایه در گردش ) طرح (ندارد)

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان طرح (دارد)

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح (دارد)

جدول پیش بینی تراز آزمایشی طرح (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نرخ بازده داخلی طرح (دارد)

محاسبه نرخ بازده داخلی IRR (دارد)

محاسبه ارزش خالص فعلی NPV (دارد)

محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

جمع بندی و نتیجه گیری شامل : (دارد)

فرضیات اصلی در انجام برآورد مالی طرح (دارد)

( واحد پولی – دوره اجرا و بهره برداری – نتیجه گیری و جمع بندی )

ارسال نسخه چاپی  : (ندارد)

 

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 300 تن در سال

 

3- طرح توجیهی سفارشی (با وام) شامل موارد زیر می گردد :

– جدول خلاصه مالی طرح (دارد)

– بررسی توجیه اقتصادی طرح شامل: (دارد)

مقدمات بررسی موضوع طرح (دارد)

شناخت محصول و تشریح روش ها و فرآیند تولید (دارد)

بررسی بازار و ارائه گزارش آماری (دارد)

بررسی استانداردها و ضوابط مرتبط با موضوع طرح (دارد)

– بررسی توجیه فنی و مالی طرح شامل: (دارد)

بررسی مشخصات زمین محل اجرای طرح (دارد)

بررسی مشخصات و رزومه متقاضی (دارد)

هدف از اجرای طرح (دارد)

پیش بینی ظرفیت تولیدات طرح (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری طرح (دارد)

تشریح جزئیات طرح (دارد)

( کارکنان – زمین محل اجرای طرح – محوطه سازی ، ساختمان ها و تأسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – وسائط نقلیه خدماتی – لوازم اداری و رفاهی – هزینه های قبل از بهره برداری – سرمایه در گردش )

جدول زمانبندی اجرای طرح (دارد)

– جداول بررسی فنی و مالی طرح شامل : (دارد)

جداول پیش بینی سرمایه گذاری ثابت طرح (دارد)

( زمین – محوطه سازی – ساختمان ها و تاسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – اداری و رفاهی – وسائط نقلیه – هزینه های قبل از بهره برداری )

جداول پیش بینی سرمایه جاری طرح (دارد)

( مواد اولیه مصرفی سالانه – حقوق و دستمزد – سوخت و انرژی – استهلاک و تعمیر و نگهداری )

جدول پیش بینی مجموع هزینه های جاری طرح (دارد)

جدول پیش بینی سرمایه در گردش طرح (دارد)

پیش بینی درآمدهای طرح (دارد)

– جداول بررسی مالی طرح شامل : (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی سرمایه گذاری (دارد)

جدول پیش بینی منابع تأمین سرمایه گذاری طرح (دارد)

جدول خلاصه وضعیت تسهیلات و اقساط و مدت بازپرداخت اقساط طرح (دارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات بلند مدت طرح (دارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات کوتاه مدت ( سرمایه در گردش ) طرح (دارد)

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان طرح (دارد)

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح (دارد)

جدول پیش بینی تراز آزمایشی طرح (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نرخ بازده داخلی طرح (دارد)

محاسبه نرخ بازده داخلی IRR (دارد)

محاسبه ارزش خالص فعلی NPV (دارد)

محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

جمع بندی و نتیجه گیری شامل : (دارد)

فرضیات اصلی در انجام برآورد مالی طرح (دارد)

( واحد پولی – دوره اجرا و بهره برداری – نتیجه گیری و جمع بندی )

ارسال نسخه چاپی  : (ندارد)

 

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 400 تن در سال

 

4- طراحی نقشه جانمایی ( اتوکد ) شامل موارد زیر می گردد :

دفترچه طراحی نقشه جانمایی پروژه ( سایت پلن ) با توجه به ابعاد زمین متقاضی و رعایت استاندارد ها (دارد)

دفترچه طراحی جزییات سازه ها و تاسیسات  و تجهیزات پروژه با توجه به نقشه جانمایی و رعایت استاندارد ها (ندارد)

ارسال نسخه چاپی : (ندارد)

 

نکته : پس از تکمیل سفارش ، جهت ارسال نقشه کروکی یا هوایی و مشخصات زمین ، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

5- طراحی نقشه های فنی و اجرایی ( اتوکد ) شامل موارد زیر می گردد :

دفترچه طراحی نقشه جانمایی پروژه ( سایت پلن ) با توجه به ابعاد زمین متقاضی و رعایت استاندارد ها (دارد)

دفترچه طراحی جزییات سازه ها و تاسیسات  و تجهیزات پروژه با توجه به نقشه جانمایی و رعایت استاندارد ها (دارد)

ارسال نسخه چاپی  : (ندارد)

 

نکته : پس از تکمیل سفارش ، جهت ارسال نقشه کروکی یا هوایی و مشخصات زمین ، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

6- طراحی سه بعدی محیط شامل موارد زیر می گردد :

مدل سازی و طراحی سه بعدی پروژه با توجه به نقشه های جانمایی و فنی با نرم افزار ( تری دی مکس ) (دارد)

ارائه دفترچه طراحی سه بعدی از نماهای مختلف ( 10 نمای مختلف ) (دارد)

ارائه دفترچه مشخصات فنی تاسیسات و تجهیزات (ندارد)

ارائه نقشه گرافیکی جانمایی با ابعاد و اندازه (ندارد)

ارائه انیمیشن و ویدئو از محیط (ندارد)

ارسال نسخه چاپی  :  (ندارد)

 

نکته : در هر پروژه 10 نمای خروجی برای متقاضی ارسال می گردد ، در صورت نیاز به نمای بیشتر ، هزینه هر نما دریافت می گردد

 

 

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

 

تذکر : در صورت نیاز به مهر نمودن طرح توجیهی و نقشه ها توسط شرکت مشاور ، هزینه ها بر اساس تعرفه مصوب اخذ می گردد

تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست 500 تن در سال

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

 

سایت بزرگ طرح نویس

نگارش طرح توجیهی ، مطالعات امکانسنجی و بررسی بازار ، طراحی نقشه های جانمایی و فنی اجرایی ، مشاوره سرمایه گذاری

مدیریت و کنترل سرمایه گذاری ، تامین تجهیزات و ماشین آلات ، طراحی سه بعدی

کشاورزی ، دامپروری ، شیلات و آبزی پروری ، آبیاری و مکانیزاسیون صنایع غذایی و تبدیلی

 

طرح توجیهی کمپوست قارچ 100 هزار تن در سال

 

طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن در سال

 

دیگر موضوعات سایت

طرح توجیهی گلخانهطرح توجیهی قارچ و کمپوستطرح توجیهی صنایع غذاییطرح توجیهی گردشگری

طرح توجیهی حیواناتطرح توجیهی حشرات و خزندگانطرح توجیهی پرندگان و ماکیان

طرح توجیهی پرورش ماهیطرح توجیهی صنایع تبدیلیطرح توجیهی باغبانی و زراعت

 

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

 

صفحه اینستاگرام سایت طرح نویس

نگارش طرح توجیهی تولید قارچ و کمپوست

قارچ دکمه ای / کارخانه قارچ دکمه ای / طرح توجیهی پرورش قارچ دکمه ای / دانلود رایگان طرح توجیهی کارخانه قارچ

آموزش پرورش قارچ دکمه ای / سود آوری طرح کسب و کار پرورش قارچ / طرح توجیهی پرورش قارچ در منزل

طرح توجیهی مشاغل خانگی پرورش قارچ دکمه ای / آشنایی با مراحل پرورش قارچ دکمه ای

طرح توجیهی ساخت تجهیزات پرورش قارچ دکمه ای / طرح توجیهی قارچ دکمه ای سال ۹۹

دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قارچ / طرح سرما یه گذاری تولید قارچ خوراکی / هزینه تولید قارچ دکمه ای

Pdf طرح توجیهی قارچ دکمه ای / طرح توجیهی کارافرینی پرورش قارچ دکمه ای / طرح توجیهی و امکان سنجی پرورش قارچ

ضوابط احداث کارخانه قارچ دکمه ای / زمین مورد نیاز پرورش قارچ / درامد پرورش قارچ دکمه ای / اخذ مجوز پرورش قارچ دکمه ای

مراحل اخذ مجوز پرورش قارچ / سایت پلن کارخانه پرورش قارچ / طراحی نقشه های اتوکد پرورش قارچ دکمه ای

طراحی سه بعدی مزرعه پرورش قارچ دکمه ای / طراحی تری دی مکس پرورش قارچ / نقشه کروکی مزرعه پرورش قارچ دکمه ای

مجوز جهاد کشاورزی پرورش قارچ / تسهیلات بانکی پرورش قارچ دکمه ای / اخذ زمین منابع طبیعی برای پرورش قارچ

مقدار آب مورد نیاز برای پرورش قارچ دکمه ای / نرخ بازدهی داخلی طرح پرورش قارچ دکمه ای / نقطه سر به سر پرورش قارچ

طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۱۰۰ تن در سال / توجیه اقتصادی پرورش قارچ دکمه ای

نگارش طرح توجیهی تولید قارچ و کمپوست

قارچ صدفی / کارخانه قارچ / طرح توجیهی پرورش قارچ صدفی / دانلود رایگان طرح توجیهی کارخانه قارچ / آموزش پرورش قارچ صدفی

سود آوری طرح کسب و کار پرورش قارچ / طرح توجیهی پرورش قارچ در منزل / طرح توجیهی مشاغل خانگی پرورش قارچ

آشنایی با مراحل پرورش قارچ صدفی / توجیه اقتصادی پرورش قارچ صدفی / طرح توجیهی ساخت تجهیزات پرورش قارچ صدفی

طرح توجیهی قارچ صدفی سال ۹۹ / طرح توجیهی قارچ صدفی ۱۰۰ تن در سال / دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قارچ

طرح سرما یه گذاری تولید قارچ خوراکی / هزینه تولید قارچ صدفی / pdf طرح توجیهی قارچ صدفی

طرح توجیهی و امکان سنجی پرورش قارچ / ضوابط احداث کارخانه قارچ صدفی / زمین مورد نیاز پرورش قارچ

اخذ مجوز پرورش قارچ صدفی / مراحل اخذ مجوز پرورش قارچ / سایت پلن کارخانه پرورش قارچ

طراحی سه بعدی مزرعه پرورش قارچ صدفی / طراحی تری دی مکس پرورش قارچ / نقشه کروکی مزرعه پرورش قارچ صدفی

مجوز جهاد کشاورزی پرورش قارچ / تسهیلات بانکی پرورش قارچ صدفی / اخذ زمین منابع طبیعی برای پرورش قارچ

مقدار آب مورد نیاز برای پرورش قارچ صدفی /  نرخ بازدهی داخلی طرح پرورش قارچ صدفی / قارچ گانودرما / کارخانه قارچ

طرح توجیهی پرورش قارچ گانودرما / دانلود رایگان طرح توجیهی کارخانه قارچ / آموزش پرورش قارچ گانودرما

طرح توجیهی کارافرینی پرورش قارچ صدفی / طراحی نقشه های اتوکد پرورش قارچ صدفی / درامد پرورش قارچ صدفی

نگارش طرح توجیهی تولید قارچ و کمپوست

سود آوری طرح کسب و کار پرورش قارچ / طرح توجیهی پرورش قارچ در منزل / طرح توجیهی مشاغل خانگی پرورش قارچ

آشنایی با مراحل پرورش قارچ گانودرما / توجیه اقتصادی پرورش قارچ گانودرما / طرح توجیهی ساخت تجهیزات پرورش قارچ گانودرما

طرح توجیهی قارچ گانودرما سال ۹۹ / طرح توجیهی قارچ گانودرما ۱۰۰ تن در سال / دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قارچ

طرح سرما یه گذاری تولید قارچ خوراکی / هزینه تولید قارچ گانودرما / pdf طرح توجیهی قارچ گانودرما

طرح توجیهی کارافرینی پرورش قارچ گانودرما / طرح توجیهی و امکان سنجی پرورش قارچ / ضوابط احداث کارخانه قارچ گانودرما

زمین مورد نیاز پرورش قارچ / درامد پرورش قارچ گانودرما / اخذ مجوز پرورش قارچ گانودرما / مراحل اخذ مجوز پرورش قارچ

سایت پلن کارخانه پرورش قارچ / طراحی نقشه های اتوکد پرورش قارچ گانودرما / طراحی سه بعدی مزرعه پرورش قارچ گانودرما

طراحی تری دی مکس پرورش قارچ / نقشه کروکی مزرعه پرورش قارچ گانودرما / مجوز جهاد کشاورزی پرورش قارچ

تسهیلات بانکی پرورش قارچ گانودرما / اخذ زمین منابع طبیعی برای پرورش قارچ / مقدار آب مورد نیاز برای پرورش قارچ گانودرما

نرخ بازدهی داخلی طرح پرورش قارچ گانودرما / طرح توجیهی بسته بندی قارچ دکمه ای / کارخانه بسته بندی قارچ دکمه ای

طرح توجیهی بسته بندی قارچ خوراکی / طرح توجیهی تولید و بسته بندی قارچ / طرح توجیهی کنسرو قارچ

طرح توجیه اقتصادی تولید بلنچ و کنسرو قارچ / طرح توجیهی فراوری قارچ خوراکی / طراحی کارخانه بسته بندی قارچ دکمه ای

نگارش طرح توجیهی تولید قارچ و کمپوست

تجهیزات و ماشین آلات بسته بندی قارچ / بسته بندی قارچ دکمه ای / بسته بندی قارچ گانودرما / خواص دارویی قارچ گانودرما

مراحل فراوری قارچ / ضوابط احداث کارخانه بسته بندی قارچ / تسهیلات بانکی کارخانه بسته بندی قارچ / کارخانه فراوری قارچ خوراکی

سایت پلان کارخانه بسته بندی قارچ / طراحی نقشه اتوکد کارخانه بسته بندی قارچ / دستگاه بلانچر قارچ

دستگاه خشک کن قارچ / طرح توجیهی تولید پودر قارچ خشک / طراحی تری دی مکس کارخانه فراوری قارچ

قیمت پودر قارچ / مقدار صادرات و واردات قارچ خوراکی / نقطه سر به سر بسته بندی قارچ

بذر قارچ دکمه ای / طرح توجیهی تولید بذر قارچ دکمه ای / دانلود رایگان طرح توجیهی تولید بذر قارچ خوراکی

آزمایشگاه تولید بذر قارچ دکمه ای / طرح توجیهی تجهیزات آزمایشگاه تولید بذر قارچ / طرح کسب و کار تولید و تکثیر بذر قارچ دکمه ای

راه اندازی آزمایشگاه تولید بذر / سرمایه لازم برای تولید و تکثیر بذر قارچ دکمه ای / طرح توجیهی اسپان قارچ سال ۹۹

طرح توجیهی تولید اسپان / اسپان قارچ خوراکی / اسپان قارچ / بذر قارچ دکمه ای / بذر قارچ صدفی / بذر قارچ گانودرما / قیمت بذر قارچ

مراحل تولید بذر قارچ دکمه ای / تجهیزات تولید بذر قارچ / دستگاه اتوکلاو استریل بذر قارچ / تسهیلات بانکی تولید بذر قارچ

دستگاه بسته بندی قارچ دکمه ای / قیمت قارچ بسته بندی / نرخ بازدهی داخلی طرح بسته بندی قارچ

نگارش طرح توجیهی تولید قارچ و کمپوست

ضوابط و دستورالعمل های تولید بذر قارچ خوراکی / طراحی آزمایشگاه تولید اسپان قارچ / نقشه اتوکد ازمایشگاه تولید قارچ

طراحی سه بعدی آزمایشگاه تولید قارچ / طرح توجیهی تولید قارچ دارویی / نقطه سر به سر طرح تولید بذر قارچ

نرخ بازدهی داخلی ازمایشگاه تولید بذر قارچ / اسپان / تولید بذر قارچ در منزل / مشاوره تولید بذر قارچ

ضوابط احداث واحد تکثیر بذر قارچ / کمپوست قارچ / واحد تولید کمپوست قارچ / کمپوست فاز دو

طرح توجیهی واحد کمپوست سازی / واحد تولید کمپوست قارچ ۱۰ هزار تن در سال

دانلود رایگان طرح توجیهی تولید کمپوست قارچ / آموزش روش های تولید کمپوست / طرح توجیهی واحد مکانیزه تولید کمپوست قارچ

پروژه کارافرینی تولید کمپوست قارچ / طرح توجیهی احداث واحد تولید کمپوست قارچ / طرح تولیدکمپوست قارچ جهاد کشاورزی

طرح تجهیزات واحد تولید کمپوست قارچ / ضوابط احداث واحد تولید بستر رویشی قارچ دکمه ای

دستورالعمل اجرایی واحد کمپوست قارچ خوراکی / حریم واحد تولید کمپوست قارچ / طراح مزارع تولید کمپوست قارچ دکمه ای در ایران

طراحی اتوکد مزرعه تولید کمپوست قارچ / طراحی سه بعدی واحد تولید کمپوست قارچ / طراحی تری دی مکس کارخانه کمپوست قارچ

ماشین الات کارخانه تولید کمپوست قارچ / طراحی و ساخت ماشین الات کمپوست قارچ / طرح توجیهی ساخت ماشین الات کمپوست قارچ

طراحی و ساخت تجهیزات تولید بذر قارچ / طرح توجیهی تولید کمپوست قارچ فاز ۱ و ۲ / طرح سرمایه گذاری مزرعه تولید کمپوست قارچ

نگارش طرح توجیهی تولید قارچ و کمپوست

ضوابط احداث کارخانه تولید کمپوست قارچ / اخذ مجوز کارخانه تولید کمپوست قارچ / مراحل اخذ مجوز کارخانه کمپوست قارچ

نقطه سر به سر طرح کارخانه کمپوست قارچ / درامد میلیونی تولید کمپوست قارچ

طراحی سایت پلان کارخانه / کمپوست قارچ / نقشه تاسیسات کارخانه تولید کمپوست قارچ

قیمت کمپوست قارچ / مراحل تولید کمپوست قارچ فاز دو / طرح توجیهی تجهیز مزارع کمپوست قارچ

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران / مقدار سرمایه لازم برای تولید کمپوست قارچ / بسته بندی ورمی کمپوست

طرح توجیهی بسته بندی کود گلدان / طرح توجیهی بسته بندی ورمی کمپوست / طرح توجیهی بسته بندی خاک گلدان

ورمی کمپوست / واحد تولید ورمی کمپوست / طرح سرمایه گذاری مزرعه تولید ورمی کمپوست

طرح توجیهی واحد مکانیزه تولید ورمی کمپوست / پروژه کارافرینی تولید ورمی کمپوست

طرح تولیدورمی کمپوست جهاد کشاورزی / طرح تجهیزات واحد تولید ورمی کمپوست / دستورالعمل اجرایی واحد ورمی کمپوست

حریم واحد تولید ورمی کمپوست / طراح مزارع تولید ورمی کمپوست / طراحی اتوکد مزرعه تولید ورمی کمپوست

طراحی سه بعدی واحد تولید ورمی کمپوست / طراحی تری دی مکس کارخانه ورمی کمپوست

تسهیلات خرید ماشین الات کمپوست قارچ / دانلود رایگان طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست

ماشین الات کارخانه تولید ورمی کمپوست / طرح توجیهی احداث واحد تولید ورمی کمپوست

اخذ زمین منابع طبیعی برای کمپوست سازی / نرخ بازدهی داخلی طرح تولید کمپوست قارچ

نگارش طرح توجیهی تولید قارچ و کمپوست

طراحی و ساخت ماشین الات ورمی کمپوست / طرح توجیهی ساخت ماشین الات ورمی کمپوست

اخذ مجوز کارخانه تولید ورمی کمپوست / مراحل اخذ مجوز کارخانه ورمی کمپوست / نقطه سر به سر طرح کارخانه ورمی کمپوست

درامد میلیونی تولید ورمی کمپوست / نرخ بازدهی داخلی طرح تولید ورمی کمپوست / طراحی سایت پلان کارخانه ورمی کمپوست

نقشه تاسیسات کارخانه تولید ورمی کمپوست / اخذ زمین منابع طبیعی برای کمپوست سازی / قیمت ورمی کمپوست

مراحل تولید ورمی کمپوست فاز دو / تسهیلات خرید ماشین الات ورمی کمپوست / مقدار سرمایه لازم برای تولید ورمی کمپوست

تولید ورمی کمپوست / کود ورمی کمپوست / طرح توجیهی ورمی کمپوست / دانلود طرح توجیهی ورمی کمپوست

طرح کسب و کار تولید ورمی کمپوست / ضوابط تولید ورمی کمپوست / کود دامی / تولید کود دامی / طرح توجیهی کود ارگانیک

کمپوست / طرح توجیهی کمپوست / تولید کرم آیزنیا فتیدا / طرح توجیهی احداث واحد تولید کود ورمی کمپوست

طرح توجیهی تولید کمپوست خاک گلدان / ضوابط احداث کارخانه تولید ورمی کمپوست / درآمد تولید ورمی کمپوست

 


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , دسته: , ,

یک نظر در “طرح توجیهی ورمی کمپوست 100 تن

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

نماد اعتماد

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات