طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن

طرح توجیهی کارخانه کنسرو ماهی 2000 تن در سال
پیش نمایش راهنما
  • نسخه بروز
  • تاریخ نشر 1 دی 1399

توضیحات

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

زمین مورد نیاز : 15500 متر مربع

 

مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید

تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

 

 

مدت زمان لازم برای نگارش طرح توجیه مالی ( مطالعاتی ) 1 الی 7 روز کاری می باشد

مدت زمان لازم برای نگارش طرح توجیهی سفارشی ( بدون وام ) 3 الی 7 روز کاری می باشد

مدت زمان لازم برای نگارش طرح توجیهی سفارشی ( با وام ) 3 الی 7 روز کاری می باشد

مدت زمان لازم برای طراحی نقشه جانمایی ( اتوکد ) 7 الی 14 روز کاری می باشد

مدت زمان لازم برای طراحی نقشه های فنی و اجرایی ( اتوکد ) 7 الی 14 روز کاری می باش

مدت زمان لازم برای طراحی سه بعدی محیط ( تری دی مکس ) 7 الی 21 روز کاری می باشد

 

تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو ماهی 500 تن در سال

 

1- طرح توجیه مالی ( مطالعاتی ) شامل موارد زیر می گردد :

– جدول خلاصه مالی طرح (دارد)

– بررسی توجیه اقتصادی طرح شامل: (ندارد)

مقدمات بررسی موضوع طرح (ندارد)

شناخت محصول و تشریح روش ها و فرآیند تولید (ندارد)

بررسی بازار و ارائه گزارش آماری (ندارد)

بررسی استانداردها و ضوابط مرتبط با موضوع طرح (ندارد)

– بررسی توجیه فنی و مالی طرح شامل: (دارد)

بررسی مشخصات زمین محل اجرای طرح (ندارد)

بررسی مشخصات و رزومه متقاضی (ندارد)

هدف از اجرای طرح (دارد)

پیش بینی ظرفیت تولیدات طرح (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری طرح (ندارد)

تشریح جزئیات طرح (ندارد)

( کارکنان – زمین محل اجرای طرح – محوطه سازی ، ساختمان ها و تأسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – وسائط نقلیه خدماتی – لوازم اداری و رفاهی – هزینه های قبل از بهره برداری – سرمایه در گردش )

جدول زمانبندی اجرای طرح (ندارد)

– جداول بررسی فنی و مالی طرح شامل : (دارد)

جداول پیش بینی سرمایه گذاری ثابت طرح (دارد)

( زمین – محوطه سازی – ساختمان ها و تاسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – اداری و رفاهی – وسائط نقلیه – هزینه های قبل از بهره برداری )

جداول پیش بینی سرمایه جاری طرح (دارد)

( مواد اولیه مصرفی سالانه – حقوق و دستمزد – سوخت و انرژی – استهلاک و تعمیر و نگهداری )

جدول پیش بینی مجموع هزینه های جاری طرح (ندارد)

جدول پیش بینی سرمایه در گردش طرح (دارد)

پیش بینی درآمدهای طرح (دارد)

– جداول بررسی مالی طرح شامل : (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی سرمایه گذاری (دارد)

جدول پیش بینی منابع تأمین سرمایه گذاری طرح (ندارد)

جدول خلاصه وضعیت تسهیلات و اقساط و مدت بازپرداخت اقساط طرح (ندارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات بلند مدت طرح (ندارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات کوتاه مدت ( سرمایه در گردش ) طرح (ندارد)

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان طرح (دارد)

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح (ندارد)

جدول پیش بینی تراز آزمایشی طرح (ندارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نرخ بازده داخلی طرح (ندارد)

محاسبه نرخ بازده داخلی IRR (دارد)

محاسبه ارزش خالص فعلی NPV (ندارد)

محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نقطه سر به سر تولید (ندارد)

محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

جمع بندی و نتیجه گیری شامل : (ندارد)

فرضیات اصلی در انجام برآورد مالی طرح (ندارد)

( واحد پولی – دوره اجرا و بهره برداری – نتیجه گیری و جمع بندی )

ارسال نسخه چاپی  : (ندارد)

 

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 1000 تن

 

2- طرح توجیهی سفارشی (بدون وام) شامل موارد زیر می گردد :

– جدول خلاصه مالی طرح (دارد)

– بررسی توجیه اقتصادی طرح شامل: (دارد)

مقدمات بررسی موضوع طرح (دارد)

شناخت محصول و تشریح روش ها و فرآیند تولید (دارد)

بررسی بازار و ارائه گزارش آماری (دارد)

بررسی استانداردها و ضوابط مرتبط با موضوع طرح (دارد)

– بررسی توجیه فنی و مالی طرح شامل: (دارد)

بررسی مشخصات زمین محل اجرای طرح (دارد)

بررسی مشخصات و رزومه متقاضی (دارد)

هدف از اجرای طرح (دارد)

پیش بینی ظرفیت تولیدات طرح (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری طرح (دارد)

تشریح جزئیات طرح (دارد)

( کارکنان – زمین محل اجرای طرح – محوطه سازی ، ساختمان ها و تأسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – وسائط نقلیه خدماتی – لوازم اداری و رفاهی – هزینه های قبل از بهره برداری – سرمایه در گردش )

جدول زمانبندی اجرای طرح (دارد)

– جداول بررسی فنی و مالی طرح شامل : (دارد)

جداول پیش بینی سرمایه گذاری ثابت طرح (دارد)

( زمین – محوطه سازی – ساختمان ها و تاسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – اداری و رفاهی – وسائط نقلیه – هزینه های قبل از بهره برداری )

جداول پیش بینی سرمایه جاری طرح (دارد)

( مواد اولیه مصرفی سالانه – حقوق و دستمزد – سوخت و انرژی – استهلاک و تعمیر و نگهداری )

جدول پیش بینی مجموع هزینه های جاری طرح (دارد)

جدول پیش بینی سرمایه در گردش طرح (دارد)

پیش بینی درآمدهای طرح (دارد)

– جداول بررسی مالی طرح شامل : (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی سرمایه گذاری (دارد)

جدول پیش بینی منابع تأمین سرمایه گذاری طرح (ندارد)

جدول خلاصه وضعیت تسهیلات و اقساط و مدت بازپرداخت اقساط طرح (ندارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات بلند مدت طرح (ندارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات کوتاه مدت ( سرمایه در گردش ) طرح (ندارد)

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان طرح (دارد)

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح (دارد)

جدول پیش بینی تراز آزمایشی طرح (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نرخ بازده داخلی طرح (دارد)

محاسبه نرخ بازده داخلی IRR (دارد)

محاسبه ارزش خالص فعلی NPV (دارد)

محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

جمع بندی و نتیجه گیری شامل : (دارد)

فرضیات اصلی در انجام برآورد مالی طرح (دارد)

( واحد پولی – دوره اجرا و بهره برداری – نتیجه گیری و جمع بندی )

ارسال نسخه چاپی  : (ندارد)

 

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن

 

3- طرح توجیهی سفارشی (با وام) شامل موارد زیر می گردد :

– جدول خلاصه مالی طرح (دارد)

– بررسی توجیه اقتصادی طرح شامل: (دارد)

مقدمات بررسی موضوع طرح (دارد)

شناخت محصول و تشریح روش ها و فرآیند تولید (دارد)

بررسی بازار و ارائه گزارش آماری (دارد)

بررسی استانداردها و ضوابط مرتبط با موضوع طرح (دارد)

– بررسی توجیه فنی و مالی طرح شامل: (دارد)

بررسی مشخصات زمین محل اجرای طرح (دارد)

بررسی مشخصات و رزومه متقاضی (دارد)

هدف از اجرای طرح (دارد)

پیش بینی ظرفیت تولیدات طرح (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری طرح (دارد)

تشریح جزئیات طرح (دارد)

( کارکنان – زمین محل اجرای طرح – محوطه سازی ، ساختمان ها و تأسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – وسائط نقلیه خدماتی – لوازم اداری و رفاهی – هزینه های قبل از بهره برداری – سرمایه در گردش )

جدول زمانبندی اجرای طرح (دارد)

– جداول بررسی فنی و مالی طرح شامل : (دارد)

جداول پیش بینی سرمایه گذاری ثابت طرح (دارد)

( زمین – محوطه سازی – ساختمان ها و تاسیسات – تجهیزات و ماشین آلات – اداری و رفاهی – وسائط نقلیه – هزینه های قبل از بهره برداری )

جداول پیش بینی سرمایه جاری طرح (دارد)

( مواد اولیه مصرفی سالانه – حقوق و دستمزد – سوخت و انرژی – استهلاک و تعمیر و نگهداری )

جدول پیش بینی مجموع هزینه های جاری طرح (دارد)

جدول پیش بینی سرمایه در گردش طرح (دارد)

پیش بینی درآمدهای طرح (دارد)

– جداول بررسی مالی طرح شامل : (دارد)

جدول خلاصه پیش بینی سرمایه گذاری (دارد)

جدول پیش بینی منابع تأمین سرمایه گذاری طرح (دارد)

جدول خلاصه وضعیت تسهیلات و اقساط و مدت بازپرداخت اقساط طرح (دارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات بلند مدت طرح (دارد)

جدول بازپرداخت اقساط تسهیلات کوتاه مدت ( سرمایه در گردش ) طرح (دارد)

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان طرح (دارد)

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح (دارد)

جدول پیش بینی تراز آزمایشی طرح (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نرخ بازده داخلی طرح (دارد)

محاسبه نرخ بازده داخلی IRR (دارد)

محاسبه ارزش خالص فعلی NPV (دارد)

محاسبه مدت زمان بازگشت سرمایه (دارد)

جدول پیش بینی اطلاعات محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

محاسبه نقطه سر به سر تولید (دارد)

جمع بندی و نتیجه گیری شامل : (دارد)

فرضیات اصلی در انجام برآورد مالی طرح (دارد)

( واحد پولی – دوره اجرا و بهره برداری – نتیجه گیری و جمع بندی )

ارسال نسخه چاپی  : (ندارد)

 

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 5000 تن

 

4- طراحی نقشه جانمایی ( اتوکد ) شامل موارد زیر می گردد :

دفترچه طراحی نقشه جانمایی پروژه ( سایت پلن ) با توجه به ابعاد زمین متقاضی و رعایت استاندارد ها (دارد)

دفترچه طراحی جزییات سازه ها و تاسیسات  و تجهیزات پروژه با توجه به نقشه جانمایی و رعایت استاندارد ها (ندارد)

ارسال نسخه چاپی : (ندارد)

 

نکته : پس از تکمیل سفارش ، جهت ارسال نقشه کروکی یا هوایی و مشخصات زمین ، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

5- طراحی نقشه های فنی و اجرایی ( اتوکد ) شامل موارد زیر می گردد :

دفترچه طراحی نقشه جانمایی پروژه ( سایت پلن ) با توجه به ابعاد زمین متقاضی و رعایت استاندارد ها (دارد)

دفترچه طراحی جزییات سازه ها و تاسیسات  و تجهیزات پروژه با توجه به نقشه جانمایی و رعایت استاندارد ها (دارد)

ارسال نسخه چاپی  : (ندارد)

 

نکته : پس از تکمیل سفارش ، جهت ارسال نقشه کروکی یا هوایی و مشخصات زمین ، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

6- طراحی سه بعدی محیط شامل موارد زیر می گردد :

مدل سازی و طراحی سه بعدی پروژه با توجه به نقشه های جانمایی و فنی با نرم افزار ( تری دی مکس ) (دارد)

ارائه دفترچه طراحی سه بعدی از نماهای مختلف ( 10 نمای مختلف ) (دارد)

ارائه دفترچه مشخصات فنی تاسیسات و تجهیزات (ندارد)

ارائه نقشه گرافیکی جانمایی با ابعاد و اندازه (ندارد)

ارائه انیمیشن و ویدئو از محیط (ندارد)

ارسال نسخه چاپی  :  (ندارد)

 

نکته : در هر پروژه 10 نمای خروجی برای متقاضی ارسال می گردد ، در صورت نیاز به نمای بیشتر ، هزینه هر نما دریافت می گردد

 

 

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

 

تذکر : در صورت نیاز به مهر نمودن طرح توجیهی و نقشه ها توسط شرکت مشاور ، هزینه ها بر اساس تعرفه مصوب اخذ می گردد

تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

09393849776

مهندس محمد سراهنگ

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 10000 تن

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

 

سایت بزرگ طرح نویس

نگارش طرح توجیهی ، مطالعات امکانسنجی و بررسی بازار ، طراحی نقشه های جانمایی و فنی اجرایی ، مشاوره سرمایه گذاری

مدیریت و کنترل سرمایه گذاری ، تامین تجهیزات و ماشین آلات ، طراحی سه بعدی

کشاورزی ، دامپروری ، شیلات و آبزی پروری ، آبیاری و مکانیزاسیون صنایع غذایی و تبدیلی

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو ماهی 500 تن در سال

 

طرح توجیهی کارخانه کنسرو تن ماهی 2000 تن در سال

 

دیگر موضوعات سایت

طرح توجیهی گلخانهطرح توجیهی قارچ و کمپوستطرح توجیهی صنایع غذاییطرح توجیهی گردشگری

طرح توجیهی حیواناتطرح توجیهی حشرات و خزندگانطرح توجیهی پرندگان و ماکیان

طرح توجیهی پرورش ماهیطرح توجیهی صنایع تبدیلیطرح توجیهی باغبانی و زراعت

 

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

 

صفحه اینستاگرام سایت طرح نویس

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

طرح توجیهی صادرات / طرح توجیهی صادرات محصولات کشاورزی / دانلود رایگان طرح توجیهی صادرات و واردات محصولات کشاورزی

سرمایه گذاری صادرات صیفی جات / طرح صادرات میوه و سبزی / طرح توجیهی صادرات محصولات باغی / طرح توجیهی صادرات میوه

صادرات میوه / طرح توجیهی بازرگانی / تجارت محصولات کشاورزی / طرح توجیهی صادرات محصولات صنایع غذایی

طرح توجیهی شرکت صادرات محصولات کشاورزی / پروژه کارافرینی صادرات کشاورزی / طرح کسب و کار صادرات محصولات کشاورزی

نقطه سر به سر صادرات محصولات کشاورزی / نرخ بازدهی داخلی صادرات محصولات کشاورزی / لیست صادرات محصولات کشاورزی

سورتینگ و بسته بندی / طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی / طرح توجیهی سورتینگ محصولات کشاورزی

طرح توجیهی بسته بندی محصولات کشاورزی / طرح توجیهی سورتینگ میوه / طرح توجیهی بسته بندی محصولات باغی و زراعی

طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی مرکبات / طرح توجیهی بسته بندی میوه / دانلود طرح توجیهی بسته بندی

طرح توجیهی سورتینگ مکانیزه / طرح توجیهی درجه بندی محصولات کشاورزی / طرح توجیهی احداث کارخانه سورتینگ محصولات کشاورزی

طراحی سه بعدی خط بسته بندی / طراحی ماشین الات سورتینگ و بسته بندی / ضوابط احداث واحد بسته بندی و سورتینگ

سردخانه محصولات کشاورزی / طرح توجیهی سردخانه ذخیره میوه / طرح توجیهی سردخانه دو منظوره / هزینه احداث سردخانه صنعتی

طرح توجیهی احداث سردخانه مواد غذایی / طرح توجیهی احداث سردخانه بالای صفر / تسهیلات احداث سردخانه

طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی / طرح توجیهی سردخانه 1000 تنی / طرح توجیهی سردخانه محصولات کشاورزی

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

نقطه سر به سر طرح احداث سردخانه / نرخ بازدهی داخلی طرح احداث سردخانه / مدل سازی شماتیک سردخانه

طراحی تری دی مکس سردخانه محصولات کشاورزی / ضوابط احداث سردخانه محصولات کشاورزی / طرح توجیهی بسته بندی پیاز

بسته بندی پیاز / درجه بندی پیاز / سورتینگ پیاز / طرح توجیهی سورتینگ و صادرات پیاز / طرح توجیهی درجه بندی پیاز

دانلود رایگان طرح توجیهی فرآوری پیاز / طرح امکانسنجی احداث کارخانه سورتینگ پیاز / نرخ بازدهی داخلی تولید پیاز سرخ کرده

ضوابط احداث کارخانه تولید پیاز سرخ کرده / طرح توجیهی پیاز سرخ کرده / طرح توجیهی خلال پیاز / طرح توجیهی تولید پودر خشک پیاز

طرح توجیهی احداث کارخانه فراوری پیاز / واحد تولید پیاز سرخ کرده / طرح توجیهی خط تولید پیاز سرخ شده و پودر پیاز

کارافرینی تولید پیاز خلال سرخ شده / طرح توجیهی تن ماهی / تن ماهی / طرح توجیهی راه اندازی کارخانه تن ماهی

طرح توجیهی کنسرو تن ماهی / سرمایه لازم برای تن ماهی / طرح توجیهی کارخانه تن ماهی 1000 تن در سال

طرح توجیهی تن ماهی 500 تن در سال / دانلود رایگان طرح توجیهی کنسرو تن ماهی / احداث کارخانه تن ماهی / خط تولید کنسرو تن ماهی

ضوابط احداث کارخانه تن ماهی / نگارش طرح توجیهی کنسرو تن ماهی / دستورالعمل های احداث کارخانه تن ماهی

پرورژه کارافرینی تولید کنسرو تن ماهی / طرح توجیهی تن ماهی / کارخانه تن ماهی / طرح توجیهی احداث کارخانه تن ماهی

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

طرح توجیهی تولید تن ماهی / قیمت تن ماهی / بسته بندی تن ماهی / تولید تن ماهی / ضوابط احداث کارخانه تن ماهی

طراحی کارخانه تولید تن ماهی / نقشه تری دی مکس کارخانه تن ماهی / نقشه جانمایی کارخانه تن ماهی

دانلود طرح توجیهی کارخانه تن ماهی / نقشه اتوکد کارخانه تولید تن ماهی / درامد کارخانه تولید تن ماهی

خط تولید تن ماهی / سرمایه گذاری کارخانه تولید تن ماهی / سایت پلان کارخانه تولید تن ماهی

مدلسازی سه بعدی کارخانه تن ماهی / ضوابط احداث کارخانه تن ماهی / نقطه سر به سر تولید تن ماهی

ماشین الات تولید تن ماهی / طرح توجیهی ماشین الات تن ماهی / طرح توجیهی کارخانه تولید لبنیات

سرمایه گذاری در بخش تولید لبنیات / ضوابط احداث کارخانه تولید لبنیاتطرح توجیهی تولید محصولات لبنی / کارخانه لبنیات

طرح توجیهی لبنیات / طرح احداث کارخانه لبنیات / واحد تولید لبنیات / سرمایه راه اندازی کارخانه لبنیات / کارافرینی در تولید لبنیات

طرح توجیهی لبنیات / کارخانه لبنیات / طرح توجیهی احداث کارخانه لبنیات / طرح توجیهی تولید لبنیات / قیمت لبنیات

تولید لبنیات / ضوابط احداث کارخانه لبنیات / طراحی کارخانه تولید لبنیات / نقشه تری دی مکس کارخانه لبنیات / نقشه جانمایی

آموزش تولید تن ماهی / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه تن ماهی / بسته بندی لبنیات

دانلود رایگان طرح توجیهی لبنیات / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید تن ماهی / تجهیزات تولید تن ماهی

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

کارخانه لبنیات / آموزش تولید لبنیات / دانلود طرح توجیهی کارخانه لبنیات / نقشه اتوکد کارخانه تولید لبنیات / درامد کارخانه تولید لبنیات

تجهیزات تولید لبنیات / خط تولید لبنیات / سرمایه گذاری کارخانه تولید لبنیات / سایت پلان کارخانه تولید لبنیات

طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید لبنیات / مدلسازی سه بعدی کارخانه لبنیات / ضوابط احداث کارخانه لبنیات / نقطه سر به سر تولید لبنیات

نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه لبنیات / طرح توجیهی تولید کره و پنیر / طرح توجیهی تولید خامه صبحانه / طرح توجیهی تولید ماست

طرح توجیهی تولید قره قروت / طرح توجیهی تولید شیر پاستوریزه / طرح توجیهی تولید ماست موسیر / طرح توجیهی تولید بستنی

طرح توجیهی کارخانه تولید دوغ / طرح توجیهی کره و پنیر / کارخانه کره و پنیر / طرح توجیهی احداث کارخانه کره و پنیر

طرح توجیهی تولید کره و پنیر / قیمت کره و پنیر / بسته بندی کره و پنیر / تولید کره و پنیر / ضوابط احداث کارخانه کره و پنیر

طراحی کارخانه تولید کره و پنیر / نقشه تری دی مکس کارخانه کره و پنیر / نقشه جانمایی کارخانه کره و پنیر  / آموزش تولید کره و پنیر

دانلود طرح توجیهی کارخانه کره و پنیر / نقشه اتوکد کارخانه تولید کره و پنیر / درامد کارخانه تولید کره و پنیر / تجهیزات تولید کره و پنیر

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

خط تولید کره و پنیر / سرمایه گذاری کارخانه تولید کره و پنیر / سایت پلان کارخانه تولید کره و پنیر

مدلسازی سه بعدی کارخانه کره و پنیر / ضوابط احداث کارخانه کره و پنیر / نقطه سر به سر تولید کره و پنیر

طرح توجیهی ماست / کارخانه ماست / طرح توجیهی احداث کارخانه ماست / طرح توجیهی تولید ماست

تولید ماست / ضوابط احداث کارخانه ماست / طراحی کارخانه تولید ماست / نقشه تری دی مکس کارخانه ماست

نقشه جانمایی کارخانه ماست  / آموزش تولید ماست / دانلود طرح توجیهی کارخانه ماست / نقشه اتوکد کارخانه تولید ماست

درامد کارخانه تولید ماست / تجهیزات تولید ماست / خط تولید ماست / سرمایه گذاری کارخانه تولید ماست

طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید ماست / مدلسازی سه بعدی کارخانه ماست / ضوابط احداث کارخانه ماست

نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه ماست / طرح توجیهی بستنی / کارخانه بستنی / طرح توجیهی احداث کارخانه بستنی

طرح توجیهی تولید بستنی / قیمت بستنی / بسته بندی بستنی / تولید بستنی / ضوابط احداث کارخانه بستنی

نقشه تری دی مکس کارخانه بستنی / نقشه جانمایی کارخانه بستنی  / آموزش تولید بستنی / دانلود طرح توجیهی کارخانه بستنی

نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه کره و پنیر / طراحی کارخانه تولید بستنی / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید کره و پنیر

قیمت ماست / بسته بندی ماست / سایت پلان کارخانه تولید ماست / نقطه سر به سر تولید ماست

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

نقشه اتوکد کارخانه تولید بستنی / درامد کارخانه تولید بستنی / تجهیزات تولید بستنی / خط تولید بستنی

سایت پلان کارخانه تولید بستنی / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید بستنی / مدلسازی سه بعدی کارخانه بستنی

ضوابط احداث کارخانه بستنی / نقطه سر به سر تولید بستنی / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه بستنی

کارخانه رب گوجه فرنگی / طرح توجیهی احداث کارخانه رب گوجه فرنگی / طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگی

بسته بندی رب گوجه فرنگی / تولید رب گوجه فرنگی / ضوابط احداث کارخانه رب گوجه فرنگی

نقشه تری دی مکس کارخانه رب گوجه فرنگی / نقشه جانمایی کارخانه رب گوجه فرنگی  / آموزش تولید رب گوجه فرنگی

دانلود طرح توجیهی کارخانه رب گوجه فرنگی / نقشه اتوکد کارخانه تولید رب گوجه فرنگی / درامد کارخانه تولید رب گوجه فرنگی

تجهیزات تولید رب گوجه فرنگی / خط تولید رب گوجه فرنگی / سرمایه گذاری کارخانه تولید رب گوجه فرنگی

طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید رب گوجه فرنگی / مدلسازی سه بعدی کارخانه رب گوجه فرنگی

نقطه سر به سر تولید رب گوجه فرنگی / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه رب گوجه فرنگی / طرح توجیهی مربا / کارخانه مربا

سرمایه گذاری کارخانه تولید بستنی / سایت پلان کارخانه تولید رب گوجه فرنگی / طرح توجیهی رب گوجه فرنگی

ضوابط احداث کارخانه رب گوجه فرنگی / طراحی کارخانه تولید رب گوجه فرنگی / قیمت رب گوجه فرنگی

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

طرح توجیهی احداث کارخانه مربا / طرح توجیهی تولید مربا / قیمت مربا / بسته بندی مربا / تولید مربا

طراحی کارخانه تولید مربا / نقشه تری دی مکس کارخانه مربا / نقشه جانمایی کارخانه مربا  / آموزش تولید مربا

نقشه اتوکد کارخانه تولید مربا / درامد کارخانه تولید مربا / تجهیزات تولید مربا / خط تولید مربا / سرمایه گذاری کارخانه تولید مربا

سایت پلان کارخانه تولید مربا / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید مربا / مدلسازی سه بعدی کارخانه مربا / ضوابط احداث کارخانه مربا

نقطه سر به سر تولید مربا / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه مربا / طرح توجیهی پفک نمکی / کارخانه پفک نمکی

طرح توجیهی تولید پفک نمکی / قیمت پفک نمکی / بسته بندی پفک نمکی / تولید پفک نمکی / ضوابط احداث کارخانه پفک نمکی

طراحی کارخانه تولید پفک نمکی / نقشه تری دی مکس کارخانه پفک نمکی / نقشه جانمایی کارخانه پفک نمکی

دانلود طرح توجیهی کارخانه پفک نمکی / نقشه اتوکد کارخانه تولید پفک نمکی / درامد کارخانه تولید پفک نمکی

خط تولید پفک نمکی / سرمایه گذاری کارخانه تولید پفک نمکی / سایت پلان کارخانه تولید پفک نمکی

ضوابط احداث کارخانه مربا / دانلود طرح توجیهی کارخانه مربا / طرح توجیهی احداث کارخانه پفک نمکی

طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید پفک نمکی / تجهیزات تولید پفک نمکی  / آموزش تولید پفک نمکی

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

مدلسازی سه بعدی کارخانه پفک نمکی / ضوابط احداث کارخانه پفک نمکی / نقطه سر به سر تولید پفک نمکی

طرح توجیهی چیپس سیب زمینی / کارخانه چیپس سیب زمینی / طرح توجیهی احداث کارخانه چیپس سیب زمینی

طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی / قیمت چیپس سیب زمینی / بسته بندی چیپس سیب زمینی / تولید چیپس سیب زمینی

ضوابط احداث کارخانه چیپس سیب زمینی / طراحی کارخانه تولید چیپس سیب زمینی / نقشه تری دی مکس کارخانه چیپس سیب زمینی

نقشه جانمایی کارخانه چیپس سیب زمینی  / آموزش تولید چیپس سیب زمینی / دانلود طرح توجیهی کارخانه چیپس سیب زمینی

نقشه اتوکد کارخانه تولید چیپس سیب زمینی / درامد کارخانه تولید چیپس سیب زمینی / تجهیزات تولید چیپس سیب زمینی

خط تولید چیپس سیب زمینی / سرمایه گذاری کارخانه تولید چیپس سیب زمینی / سایت پلان کارخانه تولید چیپس سیب زمینی

طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید چیپس سیب زمینی / مدلسازی سه بعدی کارخانه چیپس سیب زمینی

نقطه سر به سر تولید چیپس سیب زمینی / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه چیپس سیب زمینی / طرح توجیهی لواشک

طرح توجیهی احداث کارخانه لواشک / طرح توجیهی تولید لواشک / قیمت لواشک / بسته بندی لواشک / تولید لواشک

طراحی کارخانه تولید لواشک / نقشه تری دی مکس کارخانه لواشک / نقشه جانمایی کارخانه لواشک

نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه پفک نمکی  / آموزش تولید لواشک / دانلود طرح توجیهی کارخانه لواشک

ضوابط احداث کارخانه لواشک / ضوابط احداث کارخانه چیپس سیب زمینی / کارخانه لواشک

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

نقشه اتوکد کارخانه تولید لواشک / درامد کارخانه تولید لواشک / تجهیزات تولید لواشک / خط تولید لواشک

سایت پلان کارخانه تولید لواشک / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید لواشک / مدلسازی سه بعدی کارخانه لواشک

نقطه سر به سر تولید لواشک / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه لواشک / طرح توجیهی آدامس / کارخانه آدامس

طرح توجیهی تولید آدامس / قیمت آدامس / بسته بندی آدامس / تولید آدامس / ضوابط احداث کارخانه آدامس

نقشه تری دی مکس کارخانه آدامس / نقشه جانمایی کارخانه آدامس  / آموزش تولید آدامس / دانلود طرح توجیهی کارخانه آدامس

نقشه اتوکد کارخانه تولید آدامس / درامد کارخانه تولید آدامس / تجهیزات تولید آدامس / خط تولید آدامس / سرمایه گذاری کارخانه تولید آدامس

سایت پلان کارخانه تولید آدامس / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید آدامس / مدلسازی سه بعدی کارخانه آدامس

نقطه سر به سر تولید آدامس / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه آدامس / طرح توجیهی بیسکویت / کارخانه بیسکویت

طرح توجیهی تولید بیسکویت / قیمت بیسکویت / بسته بندی بیسکویت / تولید بیسکویت / ضوابط احداث کارخانه بیسکویت

نقشه تری دی مکس کارخانه بیسکویت / نقشه جانمایی کارخانه بیسکویت  / آموزش تولید بیسکویت / دانلود طرح توجیهی کارخانه بیسکویت

طرح توجیهی احداث کارخانه بیسکویت / طراحی کارخانه تولید بیسکویت / طرح توجیهی احداث کارخانه آدامس

سرمایه گذاری کارخانه تولید لواشک / ضوابط احداث کارخانه لواشک / ضوابط احداث کارخانه آدامس / طراحی کارخانه تولید آدامس

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

نقشه اتوکد کارخانه تولید بیسکویت / درامد کارخانه تولید بیسکویت / تجهیزات تولید بیسکویت / خط تولید بیسکویت

سرمایه گذاری کارخانه تولید بیسکویت / سایت پلان کارخانه تولید بیسکویت / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید بیسکویت

مدلسازی سه بعدی کارخانه بیسکویت / ضوابط احداث کارخانه بیسکویت / نقطه سر به سر تولید بیسکویت

طرح توجیهی ماکارونی / کارخانه ماکارونی / طرح توجیهی احداث کارخانه ماکارونی / طرح توجیهی تولید ماکارونی / قیمت ماکارونی

بسته بندی ماکارونی / تولید ماکارونی / ضوابط احداث کارخانه ماکارونی / طراحی کارخانه تولید ماکارونی / نقشه تری دی مکس کارخانه ماکارونی

نقشه جانمایی کارخانه ماکارونی  / آموزش تولید ماکارونی / دانلود طرح توجیهی کارخانه ماکارونی / نقشه اتوکد کارخانه تولید ماکارونی

درامد کارخانه تولید ماکارونی / تجهیزات تولید ماکارونی / خط تولید ماکارونی / سرمایه گذاری کارخانه تولید ماکارونی

طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید ماکارونی / مدلسازی سه بعدی کارخانه ماکارونی / ضوابط احداث کارخانه ماکارونی

نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه ماکارونی / طرح توجیهی کیک و کلوچه / کارخانه کیک و کلوچه / طرح توجیهی احداث کارخانه کیک و کلوچه

طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه / قیمت کیک و کلوچه / بسته بندی کیک و کلوچه / تولید کیک و کلوچه / ضوابط احداث کارخانه کیک و کلوچه

نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه بیسکویت / سایت پلان کارخانه تولید ماکارونی / نقطه سر به سر تولید ماکارونی

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

طراحی کارخانه تولید کیک و کلوچه / نقشه تری دی مکس کارخانه کیک و کلوچه / نقشه جانمایی کارخانه کیک و کلوچه

دانلود طرح توجیهی کارخانه کیک و کلوچه / نقشه اتوکد کارخانه تولید کیک و کلوچه / درامد کارخانه تولید کیک و کلوچه

خط تولید کیک و کلوچه / سرمایه گذاری کارخانه تولید کیک و کلوچه / سایت پلان کارخانه تولید کیک و کلوچه

مدلسازی سه بعدی کارخانه کیک و کلوچه / ضوابط احداث کارخانه کیک و کلوچه / نقطه سر به سر تولید کیک و کلوچه

نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه کیک و کلوچه / طرح توجیهی پودر میوه / کارخانه پودر میوه

طرح توجیهی تولید پودر میوه و سبزیجات / قیمت میوه خشک / قیمت پودر میوه / بسته بندی پودر میوه / تولید پودر میوه

طراحی کارخانه تولید پودر میوه / طراحی سه بعدی کارخانه تولید میوه / صنایع غذایی / طرح توجیهی کارخانه صنایع غذایی

طرح توجیهی کارخانه صنایع تبدیلی و تکمیلی / کارخانه تولید پودر سیر / پودر سبزیجات / نقشه تری دی مکس کارخانه پودر میوه

نقشه جانمایی کارخانه پودر میوه  / آموزش تولید پودر میوه / دانلود طرح توجیهی / دانلود طرح توجیهی کارخانه پودر میوه

آموزش تولید کیک و کلوچه / ضوابط احداث کارخانه پودر میوه / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید کیک و کلوچه

تجهیزات تولید کیک و کلوچه / طرح توجیهی احداث کارخانه پودر میوه

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

نقشه اتوکد کارخانه تولید پودر میوه / درامد کارخانه تولید پودر میوه / صادرات پودر میوه و سبزیجات

تجهیزات تولید پودر میوه / خط تولید پودر میوه و سبزیجات / ماشین الات صنایع غذایی / طراحی تاسیسات صنایع غذایی

سایت پلان کارخانه تولید پودر میوه / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید پودر میوه / مدلسازی سه بعدی کارخانه پودر میوه

نقطه سر به سر تولید پودر میوه خشک / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه پودر میوه / طرح توجیهی شکلات و آب نبات

طرح توجیهی احداث کارخانه شکلات و آب نبات / طرح توجیهی تولید شکلات و آب نبات / قیمت شکلات و آب نبات

تولید شکلات و آب نبات / ضوابط احداث کارخانه شکلات و آب نبات / طراحی کارخانه تولید شکلات و آب نبات

نقشه تری دی مکس کارخانه شکلات و آب نبات / نقشه جانمایی کارخانه شکلات و آب نبات  / آموزش تولید شکلات و آب نبات

دانلود طرح توجیهی کارخانه شکلات و آب نبات / نقشه اتوکد کارخانه تولید شکلات و آب نبات

تجهیزات تولید شکلات و آب نبات / خط تولید شکلات و آب نبات / سرمایه گذاری کارخانه تولید شکلات و آب نبات

سرمایه گذاری کارخانه تولید پودر میوه / ضوابط احداث کارخانه پودر میوه / کارخانه شکلات و آب نبات

بسته بندی شکلات و آب نبات / درامد کارخانه تولید شکلات و آب نبات / واردات پودر میوه و سبزیجات

نگارش طرح توجیهی صنایع غذایی ، تبدیلی و تکمیلی

سایت پلان کارخانه تولید شکلات و آب نبات / طراحی نقشه اتوکد کارخانه تولید شکلات و آب نبات

ضوابط احداث کارخانه شکلات و آب نبات / نقطه سر به سر تولید شکلات و آب نبات

سایت شرکت سپهر طراحان البرز/سایت اگری طب/سایت مزرعه مهندس سراهنگ/سایت طرح نویس/محمد سراهنگ

مدلسازی سه بعدی کارخانه شکلات و آب نبات / نرخ بازدهی داخلی طرح کارخانه شکلات و آب نبات


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , دسته: , ,

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

نماد اعتماد

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات