طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی 1500 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۱۵۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۱۵۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۲۷۳۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی 1000 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۱۰۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۱۰۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۱۸۲۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی 750 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۷۵۰ رأس در دروه طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۷۵۰ رأس در دروه زمین مورد نیاز : ۱۳۶۵۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی 500 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۵۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۵۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۹۱۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی 150 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۱۵۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله صنعتی ۱۵۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۲۷۳۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل 1500 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل ۱۵۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل ۱۵۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۲۷۳۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل 1000 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل ۱۰۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل ۱۰۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۱۸۲۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل 750 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل ۷۵۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل ۷۵۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۱۳۶۵۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل 500 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل ۵۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله اصیل ۵۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۹۱۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پروراربندی گوساله نیمه صنعتی 500 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله نیمه صنعتی ۵۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله نیمه صنعتی ۵۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۹۱۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، […]

طرح توجیهی پروراربندی گوساله نیمه صنعتی 300 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله نیمه صنعتی ۳۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله نیمه صنعتی ۳۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۵۴۶۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله نیمه صنعتی 200 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله نیمه صنعتی ۲۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله نیمه صنعتی ۲۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۳۶۴۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله آمیخته 500 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله آمیخته ۵۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله آمیخته ۵۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۹۱۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پروراربندی گوساله آمیخته 300 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله آمیخته ۳۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله آمیخته ۳۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۵۴۶۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پرواربندی گوساله آمیخته 200 رأس

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرواربندی گوساله آمیخته ۲۰۰ رأس در دوره طرح توجیهی پرواربندی گوساله آمیخته ۲۰۰ رأس در دوره زمین مورد نیاز : ۳۶۴۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

نماد اعتماد

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات