طرح توجیهی قارچ دکمه ای 1000 تن در سال

خلاصه آیتم

طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۱۰۰۰ تن در سال طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۱۰۰۰ تن در سال – این طرح با توجه به رعایت استانداردهای طراحی و فنی احداث  واحدهای پرورش قارچ خوراکی نگارش گردیده است. نکته قابل توجه برای عزیزان این است که این طرح در قالب مشاغل خانگی نمیاشد و در ظرفیت […]

طرح توجیهی قارچ دکمه ای 600 تن در سال

خلاصه آیتم

طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۶۰۰ تن در سال طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۶۰۰ تن در سال – این طرح با توجه به رعایت استانداردهای طراحی و فنی احداث  واحدهای پرورش قارچ خوراکی نگارش گردیده است. نکته قابل توجه برای عزیزان این است که این طرح در قالب مشاغل خانگی نمیاشد و در ظرفیت […]

طرح توجیهی قارچ دکمه ای 400 تن در سال

خلاصه آیتم

طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۴۰۰ تن در سال طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۴۰۰ تن در سال – این طرح با توجه به رعایت استانداردهای طراحی و فنی احداث  واحدهای پرورش قارچ خوراکی نگارش گردیده است. نکته قابل توجه برای عزیزان این است که این طرح در قالب مشاغل خانگی نمیاشد و در ظرفیت […]

طرح توجیهی قارچ دکمه ای 200 تن در سال

خلاصه آیتم

طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۲۰۰ تن در سال طرح توجیهی قارچ دکمه ای ۲۰۰ تن در سال – این طرح با توجه به رعایت استانداردهای طراحی و فنی احداث  واحدهای پرورش قارچ خوراکی نگارش گردیده است. نکته قابل توجه برای عزیزان این است که این طرح در قالب مشاغل خانگی نمیاشد و در ظرفیت […]

تبلیغات

تبلیغات

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

نماد اعتماد

نماد اعتماد الکترونیکی

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

تبلیغات

تبلیغات

هم اکنون سفارش دهید

هم اکنون سفارش دهید

تبلیغات

تبلیغات