ثبت سفارش طرح توجیهی مجوز و بانکی

خلاصه آیتم

ثبت سفارش طرح توجیهی مجوز و بانکی ثبت سفارش طرح توجیهی مجوز و بانکی با سلام لطفا برای ثبت سفارش طرح توجیهی مخصوص اخذ مجوز و دریافت تسهیلات از گزینه های پرداخت مشخص شده در بالا استفاده نمایید. مبلغ پیش پرداخت نگارش طرح توجیهی بدون محاسبات تسهیلات بانکی ۴۰۰ هزار تومان  میباشد مبلغ پیش پرداخت […]

ثبت سفارش طرح توجیهی سامانه سیتا

خلاصه آیتم

ثبت سفارش طرح توجیهی سامانه سیتا   ثبت سفارش طرح توجیهی سامانه سیتا با سلام لطفا برای ثبت سفارش طرح توجیهی سامانه سیتا از گزینه های پرداخت مشخص شده در بالا استفاده نمایید. مبلغ تعرفه نگارش طرح توجیهی سامانه سیتا بدون ثبت در سامانه ۱۵۰ هزار تومان مبلغ تعرفه نگارش طرح توجیهی سامانه سیتا با […]

ثبت سفارش طرح توجیهی کارا

خلاصه آیتم

ثبت سفارش طرح توجیهی کارا ثبت سفارش طرح توجیهی کارا با سلام لطفا برای ثبت سفارش طرح توجیهی مخصوص سامانه کارا از گزینه های پرداخت مشخص شده در بالا استفاده نمایید. مبلغ تعرفه نگارش طرح برای سامانه کارا بدون ثبت در سامانه ۱۰۰ هزار تومان مبلغ تعرفه نگارش طرح برای سامانه کارا با ثبت در […]

طرح توجیهی کمپوست قارچ دکمه ای 40 هزار تن

خلاصه آیتم

طرح توجیهی کمپوست قارچ دکمه ای ۴۰۰۰۰ تن طرح توجیهی کمپوست قارچ دکمه ای ۴۰۰۰۰ تن زمین مورد نیاز : ۱۶۰۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی پارک طوطی ها 5000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پارک طوطی ها ۵۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی پارک طوطی ها ۵۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۵۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول 5000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول ۵۰۰۰ قطعه ای توأم طرح توجیهی پرورش قرقاول ۵۰۰۰ قطعه ای توأم زمین مورد نیاز : ۸۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی پرورش شترمرغ 1000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۷۰۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی پرورش شترمرغ 750 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۷۵۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۷۵۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۵۲۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه کاکتوس 3000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه کاکتوس ۳۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه کاکتوس ۳۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۴۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید […]

طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 3000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۳۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۳۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۴۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه تولید نشاء مکانیزه 5000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه تولید نشاء ۵۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه تولید نشاء ۵۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۷۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی 6000 متر مربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۶۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۶۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۸۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی 3000 متر مربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۳۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۳۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۴۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی 6000 متر مربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی ۶۰۰۰ متر مربع طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی ۶۰۰۰ متر مربع زمین مورد نیاز : ۸۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی […]

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان 2 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۲ هکتار طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۲ هکتار زمین مورد نیاز : ۲۰۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی […]

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان 1 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۱ هکتار طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۱ هکتار زمین مورد نیاز : ۱۰۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی […]

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان 5000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۵۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۵۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۵۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی […]

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان 3000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۳۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۳۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۳۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی […]

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان 2000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۲۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۲۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۲۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی […]

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان 1000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۱۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی پارک حشرات و خزندگان ۱۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۱۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی […]

طرح توجیهی باغ وحش 20 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ وحش ۲۰ هکتار طرح توجیهی باغ وحش ۲۰ هکتار زمین مورد نیاز : ۲۰۰۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]

طرح توجیهی باغ وحش 10 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ وحش ۱۰ هکتار طرح توجیهی باغ وحش ۱۰ هکتار زمین مورد نیاز : ۱۰۰۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]

طرح توجیهی باغ وحش 5 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ وحش ۵ هکتار طرح توجیهی باغ وحش ۵ هکتار زمین مورد نیاز : ۵۰۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]

طرح توجیهی باغ وحش 3 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ وحش ۳ هکتار طرح توجیهی باغ وحش ۳ هکتار زمین مورد نیاز : ۳۰۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]

طرح توجیهی باغ وحش 2 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ وحش ۲ هکتار طرح توجیهی باغ وحش ۲ هکتار زمین مورد نیاز : ۲۰۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]

طرح توجیهی باغ وحش 1 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ وحش ۱ هکتار طرح توجیهی باغ وحش ۱ هکتار زمین مورد نیاز : ۱۰۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]

طرح توجیهی باغ وحش 5000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ وحش ۵۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی باغ وحش ۵۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۵۰۰۰ مترمربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]


خلاصه آیتم

طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۱۵۰۰ تن در سال طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۱۵۰۰ تن در سال   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]


خلاصه آیتم

طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۱۰۰۰ تن در سال طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۱۰۰۰ تن در سال   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]


خلاصه آیتم

طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۵۰۰ تن در سال طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۵۰۰ تن در سال   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]

تبلیغات

تبلیغات

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

نماد اعتماد الکترونیکی

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات